Vaitiolovelvollisuus

Vaitiolovelvollisuus

Oikeastaan kaikilla työntekijöillä, jotka tapaat koulussa, terveyskeskuksessa, sairaalassa, nuorisovastaanotolla jne. on vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät he saa kertoa yhdellekään elävälle sielulle mitä sinä olet sanonut heille. He eivät saa, sinun tietämättäsi, kertoa sinun asioitasi eteenpäin vanhemmillesi, opettajalle, muille työntekijöille tai nuorille. He eivät myöskään saa näyttää sinua koskevia asiakirjoja muille. Eli koulukuraattori ei juoruile asioistasi naapurille kaupassa, eikä kouluterveydenhoitaja heittäydy puhelimen ääreen ja soita vanhemmillesi heti kun olet poistunut vastaanotolta. Jos selviää, että joku on luovuttanut sinun tietojasi eteenpäin ilman lupaa, hän on tehnyt virkavirheen, ja voi lain mukaan saada siitä rangaistuksen.

Vaitiolovelvollisuus on tärkeä asia! Vaitiolovelvollisuuteen sitoutuneiden ensisijainen tehtävä, työn tavoite ja syy heidän palkkaamiseen, on auttaa kaikkia nuoria voimaan hyvin! Sinun luottamuksesi pettäminen, ei ole sinun auttamistasi. Selän takanasi puuhastelu ei ole auttamista. Voit kaikissa tilanteissa olla varma siitä, että nuorten kanssa työskentelevien hartain toive on, että sinä voit hyvin, sekä fyysisesti että psyykkisesti. Se johtuu heidän työstään, ja usein myös heidän henkilökohtaisesta asenteestaan elämää kohtaan.

Ainoa asia, joka harvinaisissa tapauksissa voi olla tärkeämpi asia kuin vaitiolovelvollisuus on vaitioloon sitoutuneiden velvollisuus estää sinua vahingoittamasta itseäsi vakavasti tai tulla vahingoitetuksi. Jos nuoren ihmisen katsotaan tulevan kaltoin kohdelluksi, olevan hengenvaarassa tai vaaraksi omalle terveydelle, hänelle täytyy hankkia apua. Kaikkien aikuisten tulee toimia niin, me olemme kaikki velvollisia huolehtimaan siitä, ettei ketään nuorta kohdella kaltoin. Kukaan ei saa sulkea silmiään tai ajatella asian olevan jonkun toisen tehtävä. Eli vaikka esimerkiksi koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus, hänen täytyy tehdä kaikkensa estääksensä sinua tulemasta kaltoin kohdelluksi. Muun muassa nuorten kanssa työskentelevien työtehtäviin kuuluu aina toimia ”lapsen parhaaksi”! Mikä on kaltoin kohtelua, vaihtelee tapauksesta riippuen, ja kaikki tilanteet ovat erilaisia. Yleensä kyse on kuitenkin vakavista asioista, kuten esimerkiksi siitä, että nuori on rikoksen uhri tai syyllistynyt rikokseen, josta voisi saada vankilatuomion tai siitä, että nuori on vakavasti sairas. Aikuinen, jonka puoleen nuori kääntyy, auttaa nuorta ensin kaikin tavoin itse ja pohtii sitten tarkasti jos ja kehen ottaisi yhteyttä, jotta henkilö saisi enemmän ja parasta mahdollista apua.

Jos aikuinen jonka puoleen sinä olisit kääntynyt jonkin asian kanssa, aikoisi pyytää lisäapua joltain, hän kertoisi siitä ensin sinulle ja selittäisi syyn. Harvemmin tehdään ylipäätänsä mitään puhumatta apua tarvitsevan kanssa asiasta ensin. Jos etukäteen tiedetään mitä tulee tapahtumaan ja miksi, siitä informoidaan. Lisäavun pyytäminen voi tarkoittaa sitä, että otetaan yhteyttä johonkin koulun henkilökuntaan kuuluvaan henkilöön, sosiaalityöntekijään, poliisiin, psykiatriin tai lääkäriin.