Feedback

Feedback

Det här feedback-formuläret riktar sig till ungdomarna som använder Decibel.fi. Med hjälp av era åsikter, tankar, erfarenheter och idéer strävar vi till att utveckla och förbättra portalen så att den bättre skall motsvara era behov.

Vi frågar efter Er kön, ålder och hemkommun, men dessa är endast för statistiken - uppgifterna kommer inte att synas på sidorna.