Att "gå till psykologen"

Att "gå till psykologen"

Denna sida handlar om att söka hjälp när man mår dåligt psykiskt, att gå i terapi, att prata med någon om de svåra sakerna, att gå i samtal hos någon.

Vi lever i en värld och i ett samhälle där det pratas väldigt mycket om att vi ska ta ansvar för oss själva, vara ”vår egen lyckas smed” och hela tiden bli bra och ännu bättre – på alla möjliga sätt och vis. Budskapet från världen är helt enkelt att VI SKA KLARA OSS SJÄLVA. Att det är viktigt att vara självständig och självgående och självsäker och ha god självkänsla och...själv, själv, själv!
Så vad händer då om vi börjar må dåligt, riktigt dåligt?

Så dåligt att vi tappar tron på oss själva och framtiden och allt känns omöjligt och hopplöst och hemskt? Jo, då är det nog lätt hänt att vi tror att vi ska fixa också det själva, ta oss ur det på egen hand. Men då tror vi nog fel! För det är jättesvårt, ja kanske rent av omöjligt, att klara sig ur en riktigt jobbig situation helt på egen hand. Så samtidigt som vi får lära oss att vara så självständiga så borde vi också få lära oss att be om hjälp. Utan att det på något sätt gnager på vår självständighet eller betraktas som en svaghet.

Första steget om något känns dåligt och fel i ens liv är alltid att kunna och våga BE OM HJÄLP. Vi är ju många människor här i världen av en orsak. Och den är att vi vill och ska hjälpa och stödja varandra. Sedan finns det ju många som verkligen jobbar med att hjälpa andra. Kuratorer, psykologer och terapeuter har alla en lång utbildning i hur man kan hjälpa andra och också kunskap om olika problem och vad man kan göra för att lösa problemen.

Men svårt kan det vara att riktigt veta vart man ska vända sig, hur man ska hitta den där psykologen eller terapeuten. Därför finns nu en utomordentlig webbplats, www.psykporten.fi, där man för varje kommun i landet hittar kontaktuppgifter och information om vart man ska vända sig när man mår dåligt. På Psykporten finns det även en massa information om olika bekymmer man kan möta i livet och tips på vad man kan göra åt saken.

Dessutom har den skola man går i skyldighet att informera om vart på skolan man kan vända sig om det kör ihop sig. Du kan läsa mera på vår sida om Elevhälsan vad skolan kan erbjuda dig för hjälp.

Kolla också vilka ställen vi gjort egna reportage från, som exempelvis Decibel besöker Ungdomsstationen Klaara!

När man är ung så vill man kanske inte, eller kan helt enkelt inte, alltid prata med sina föräldrar om bekymret. Ibland kan ju dessutom föräldrarna vara själva problemet, eller en del av problemet. Och kompisarna kanske inte heller kan svara på alla frågor man har. Så just därför finns det vuxna i våra skolor och på alla hälsocentraler som jobbar med barns och ungas hälsa och som är till just för dig, när du inte mår så bra!

Men det kan kännas ganska svårt att tänka sig att gå till en helt främmande människa och börja berätta om sina innersta tankar och bekymmer. Det är inte lätt och det kan till och med kännas så jobbigt att man inte ens går dit den där första gången, fast man har en tid bokad. Och går man dit så kan man känna sig väldigt nervös och spänd när man sitter där i väntrummet, inför sitt första samtal. Man vet ju inte vad som ska hända, ska man verkligen få hjälp med sitt problem, vad kommer man att upptäcka på vägen, kommer det att bli väldigt jobbigt, kommer det att kännas bra med personen man ska träffa?

Det är helt okej och väldigt naturligt att känna sig nervös i en situation som man är ny inför och ovan med.