Alkohol och läkemedel

Alkohol och läkemedel

Blandmissbruk

Kom ihåg att inte dricka alkohol på samma gång som du använder starkare mediciner. Det är en mycket farlig kombination. En röd triangel på läkemedelsförpackningen berättar att läkemedlet har en inverkan på det centrala nervsystemet. Om du använder en sådan medicin ska du inte dricka alkohol. Även små mängder alkohol kan ha inverkan.

Läkemedel tillsammans med alkohol kan orsaka förändringar i beteendet som starkt ökar risken för olyckor. Man kan bli virrig, slö eller aggressiv om man kombinerar alkohol och mediciner.

Poängen med all medicin är att de är tillverkade för ett speciellt ändamål, att bota en sjukdom, få ut vätska ur kroppen, lindra värk etc. Innan en medicin kommer ut på marknaden, genomgår den omfattande tester och det kan förutsägas med sgs. 100% säkerhet hur den verkar, vid rätt dosering.

Däremot finns det absolut inga garantier för hur mediciner verkar vid sk. blandmissbruk när du tar en eller flera olika sorters mediciner kombinerat med alkohol. Detta är en form av ”rysk roulette”, det som en person upplever som angenämt kan ha totalt motsatt verkan på en annan individ.

Ett annat problem som härrör sig till läkemedlen, är att de aldrig eller väldigt sällan finns kvar i sina ursprungsförpackningar. Därför är det omöjligt att veta vad du egentligen stoppar i dig.