Att dricka på allmän plats

Att dricka på allmän plats

Det är förbjudet att dricka alkohol på allmän plats.

För det första skall ingen underåring, dvs ingen som inte ännu blivit 18 år gammal, dricka alkohol. Det är mot Finlands lag. Odiskutabelt. Det är även olagligt att langa (dvs att skaffa, köpa ut) alkohol åt underåriga.

Tyvärr händer det ändå att människor samlas tillsammans någonstans och dricker. Många gånger samlas man på allmänna platser och dricker; till exempel utanför dagis, skolor, i parker och på badstränder. Tänk på att andra människor också använder dessa platser där man sitter och dricker under helgen. Då man kastar sönder en glasflaska på en dagisgård eller kastar fimpar på en badstrand utsätter man andra för en risk. Barn kan få glas i fötterna eller skära sig och lägga fimparna i munnen.

Alla som dricker alkohol på en allmän plats (på parkeringsplatsen utanför en dansbana, ute på stan, på en strand, i en park osv) så får 20 euro i ordningsbot av polisen.

Om en person som innehar starksprit är under 20 år, så får den personen böter oavsett om han/hon druckit av den eller inte. Detsamma gäller personer under 18 och svaga alkoholdrycker - man kan alltså få böter även för att förvara kompisens öl i sin ryggsäck.

Polisen har även rätt att hälla ut underårigas alkoholdrycker.