Att söndra och förstöra

Att söndra och förstöra

Skadegörelse - att ha sönder någon annans egendom

Det förekommer nu som då skadegörelse på platser där ungdomar samlas. Att göra sig skyldig till skadegörelse är både korkat och onödigt. Förstör man något så får man både böter och hamnar att ersätta det som man söndrat (se exempel här nedanför). Om man hoppar sönder exempelvis en rutschkana på en badstrand så är den förstörd, och det är sällan den blir ersatt (kommunerna har inte råd) med en ny om inte den skyldiga hittas – och då är barnen utan rutschkana.

Det är alltså väldigt egoistiskt och elakt att förstöra för andra! Det är inte bara allmän egendom som blir utsatt för skadegörelse, även folks postlådor och annat som finns inne på folks gårdar kan bli förstört. Det är så fruktansvärt onödigt att förstöra något bara för att förstöra! Och igen – att man var full är ingen ursäkt och ingen förmildrande omständighet! (läs Skyll inte på att du var full)

Exempel på vad det kostar:

  • När något förstörts är det inte bara materialet som kostar utan framförallt går det åt många dyra arbetstimmar att reparera och byta ut det söndriga. En arbetstimme för en kommunalt anställd vid fastighetsverket kostar minst 25 euro i timmen.
  • För en helt förstörd rutschkana som måste bytas ut blir kostnaden flera tusen euro. Bara grävmaskinen kostar 70 euro i timmen att anlita och det tar många timmar att montera en ny rutschkana.
  • Fönsterrutor kostar i medeltal 150 euro inklusive jobbet att byta dem och städa upp glassplittret. Är det sådana glas som inte ska splittras när de krossas, så kostar de så mycket som 100 euro kvadratmetern.
  • Kör någon sönder en gräsmatta på tex en fotbollsplan så är det inte bara arbetet med att jämna ut, lägga till mull och så nytt gräs som är dyrt. Dessutom måste många fotbollslag ställa in sina träningar och matcher under många veckor medan gräset växer upp igen för att tåla slitage.
  • Klotter kostar kommunen allt från 100 till 1000 euro beroende på ifall det går att putsa bort eller om hela väggar måste målas om.
  • För förstörda staket, träväggar i omklädningsrum osv räknar man att det går lika mycket i materialkostnader som i arbetskostnader.
  • En postlåda kostar 50 euro att byta.