Fåret - machon - idioten

Fåret - machon - idioten

Man kan säga att det finns tre huvudsakliga typer av unga som dricker alkohol eller använder andra rusmedel: de fåraktiga, machon och de idiotiska. Det gäller både killar och tjejer!
Den fåraktiga

Han ser ut som att han aldrig provar någonting.Han är i regel ung, en typisk ”sjundeklassist”. Han provar dock allt, t.o.m. ”vilt”.Han ”ser hur andra gör och gör likadant”.Han söker fortfarande ”sin grej” – självkänslan är fortfarande outvecklad. Han har ingen klar bild av vad alkohol är och hur alkoholen påverkar honom själv.

Machon

Han använder alkohol mycket och ofta och tycker alkoholen är en normal del av livet. Han pratar på ett visst sätt om alkoholen och använder typiska uttryck. Han vill vara en förebild och njuter av uppmärksamheten. Han påverkar andra ungdomars drickande och bekräftelse av honom är svår att motstå för andra. Han brukar ha ”hangarounds” (följeslagare - speciellt tjejer). Han dricker mycket men tycker att han har läget under kontroll. Han hör till kategorin som ”drar huvudet fullt och slocknar” – han använder alldeles för mycket och för starka drycker sett till åldern. Han hör ändå till de duktiga ungdomarna som klarar sig bra både socialt och i skolan. Han kanske ”brås” på tidigare generationer. Han ser inte alkoholen som ett problem och ifrågasätter inte alkoholens roll i hans liv. Han bryr sig inte om vilka skador eller följder hans alkoholanvändning kan ha – vare sig som ung eller vuxen.

Den idiotiska användaren

Han kan inte ”ta med måtta” och beter sig därför idiotiskt.Han brukar ”doka, spy och slockna”. Han skyller alla sina problem på allt annat än alkoholen. Han kanske bara beter sig så här idiotiskt någon gång, men behöver oftast hjälp för att sluta dricka så idiotiskt.

Det är allt fler ungdomar som super som idioter – men det är också fler ungdomar som inte dricker över huvudtaget. Till vilken typ hör du?