Beroende?

Beroende?

"Jag kan sluta röka när jag vill, men jag vill inte just nu."

Man räknar med att ca 10 procent (lite högre) av de som någon gång använder cannabis utvecklar ett beroende.
Ett beroende är ett tillstånd som har börjat långsamt och sedan blivit starkare och starkare. Beroende har ofta några liknande teman. För att man skall kunna uppfylla kriterierna för att vara beroende skall åtminstone tre av de här sakerna hända.
  • Tolerans: För att kunna få samma effekt behöver man mer och mer av drogen
  • Abstinens: Kroppen vänjer sig vid att ta drogen och man börjar må dåligt på olika sätt om man slutar
  • Förlust av kontroll: Man använder drogen längre och oftare än man själv tänkt
  • Man fortsätter att använda drogen trots att man vet att den är skadlig
  • Socialt: Relationerna börjar lida av att man använder drogen. Man kanske hamnar i konflikter och bryter löften.
  • Tid: Mycket av ens tid går åt till att tänka på drogen, att köpa drogen, att ta den och så vidare
  • Man utvecklar en ständig önskan eller misslyckas med att sluta använda drogen

Om du känner igen dig i mer av tre av dessa påståenden kan det hända att du har utvecklat ett beroende. I så fall finns det hjälp att få!

Läs mera här om beroenden överlag och vilken typ av hjälp som finns att få.