Cannabis och miljön

Cannabis och miljön

Hur mycket påverkar narkotikaframställningen vår miljö? Under senaste år har man allt mer forskat i vad som händer med miljön då man tillverkar narkotika på olika sätt. I en av de senaste undersökningarna som gjordes i Finland visades att exempelvis att hemmaodlingen av cannabis har ökat i vårt land. Det är inte bara cannabis som är en miljöbov. Om man tar framställningen av kokain så leder denna till 200 000 hektar naturskog skövlas i Colombia varje år, vilket också hotar djurlivet och bidrar till klimatförändringen.
Men vad krävs för att odla cannabis? Och hur påverkar det oss andra? Vi vill presentera några fakta.
  • Visste du att en joint (marijuanacigarett) ger 1,5kg Co2 (koldioxid) utsläpp?
  • Att framställningen av 1 kg cannabis ger lika mycket koldioxidutsläpp som en bil använder under 2 års tid?
  • År 2014 använde man i Holland 1 miljard Kilo Watt för att odla cannabis.
  • Då man odlar cannabis använder man mängder av vatten, energi och olika former av gödningsmedel.
  • Det går åt lika mycket vatten för att framställa en joint (marijuanacigarett) som det går åt för att göra 10 liter öl.
  • För att framställa en joint går det år lika mycket energi som att låta en 100 watts lampa lysa i 75 timmar.
  • Flera stora floder i Kalifornien håller just nu på att torka ut och silverlaxen hotas på grund av cannabisodlingarna. Det går där åt över 200 miljoner liter vatten per dag till utomhusodlingarna av cannabis.
  • De konstgödningsmedel man använder för att framställa cannabis är ofta väldigt giftiga och förorenar miljön samt kan ge förgiftningar hos djur.
  • Stora odlingar av cannabis använder massor av onödig energi som t.ex. starka lampor och ett växthus där man odlar cannabis använder flera gånger mer energi än ett växthus som odlar andra växter