Hur kan det påverka min framtid?

Hur kan det påverka min framtid?

Hur kan det påverka min framtid att jag använder cannabis?
Eftersom cannabis är en drog och förbjuden i Finlands lag kan man straffas om man blir fast för att ha cannabis med sig. Om en person gör sig skyldig till innehav av cannabis eller misstänks sälja eller förmedla cannabis till någon annan, är det frågan om ett brott, som polisen utreder närmare.

Om man är över 15 år gammal och man misstänks inneha, regelbundet använda, förmedla eller sälja cannabis till någon annan kan polisen registrera personen i sin databas. Då tas fingeravtryck och DNA så att de kan kontrolleras då polisen undersöker brottsplatser eller misstänkta. Det kan också hända att polisen skriver in i uppgifterna i personens brottsregister. Detta kan påverka peronens möjligheter i samhället negativt, exempelvis på uppbådet inför militärtjänstgöringen eller då hen vill ta körkort. Straffpåföljden bestäms enligt brottets allvarlighetsgrad.

En anmärkning i brottsregistret leder till att man inte får genomföra militärtjänsten, eftersom det där är viktigt att man inte är påverkad av något som kan ge en nedsatt funktionsförmåga. Detta eftersom det kan vara farligt, både för personen själv och för de andra. I militären skall man hantera vapen och fordon och får då inte vara berusad.

Om en person vill ta körkort och är prickad som cannabisanvändare kan det hända att hen behöver ge rena urinprov i 6 månader innan hen tillåts ta körkort. Det kan görs oftas på den lokala missbrukarstationen. I samband med detta kan det hända att personen samtidigt erbjuds hjälp med att sluta använda cannabis genom till exempel samtal.

Om man kör bil påverkad av THC klassas detta som rattfylleri. Om man har kört bil eller moped påverkad av narkotika leder detta till att man gjort sig skyldig till rattfylleri, vilket är straffbart. Observera att det kan ta upp till 6 veckor innan THC gått ur kroppen, samt att det kan "aktiveras" av fysisk aktivitet eller nervositet, så att det åter igen syns i provtagningar.

För att söka till arbetsplatser eller utbildningar exempelvis inom vården eller arbeten med barn och ungdomar krävs det ett utdrag ur ditt brottsregister. För att jobba inom dessa yrkesgrupper får man inte ha droganvändning i sitt brottsregister. På många arbetsplatser kräver man att personalen ger urinprov för drogtest.

Att regelbundet använda cannabis kan också försvåra när man behöver annan hjälp, som till exempel psykiatrisk hjälp mot depression, eftersom en påverkad person inte anses mottaglig för terapi. Det kan vara svårt att i terapin reda ut vad en persons dåliga mående beror på om personen samtidigt använder droger. Terapi kan avbrytas om patienten tar droger.

Om en person är under 18 år gammal och blir fast för att använda en drog kopplas ofta socialmyndigheterna in. Det kan vara någon som har varit orolig för ungdomen ifråga och gjort en barnskyddsanmälan till socialen. Även polisen anmäler alla under 18 år gamla som varit drogpåverkade eller innehaft droger till de sociala myndigheterna i staden/kommunen. Det är då socialarbetarnas uppgift att reda ut vad det är som har hänt och hur de kan hjälpa personen och dennes familj. Alla vuxna i samhället är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan om de misstänker att en ung person använder droger och en del personer i samhället begår ett tjänstefel och kan bli uppsagda om de inte gör en barnskyddsanmälan ifall de misstänker att en ung person använder droger.