Hur känns det att använda cannabis?

Hur känns det att använda cannabis?

Hur en person reagerar på cannabis går inte att förutspå. Det finns ingen garanti för att du kommer att må på ett visst sätt, ingen annan kan lova dig det! När man röker cannabis förstärks ofta den känslan man har strax före man röker, så är man exempelvis ledsen gör cannabis att man känner sig mer deppad och nedstämd. Är du annars på bra humör kanske du blir mer fnissig och pratsam samtidigt som du känner dig avslappnad. Cannabis har liksom andra droger en psykoaktiv effekt - det betyder att det påverkar psykiskt.

Ofta kan sådana ämnen som leder till snabb njutning också leda till ett beroende och en toleransutveckling, som betyder att man behöver större och större mängder för att få samma ruskänsla.

Att ta cannabis första gången kan kanske liknas vid att bli kär. Och alla vet ju att om man blir kär vill man vara med sitt kärleksobjekt hela tiden! Den person man älskar vill man försvara till varje pris. Det är också väldigt svårt att ta emot kritik mot någon man tycker mycket om, för man vill bara inte se det. Om någon annan kommer med kritik börjar man oftast försvara personen och berätta varför kritiken inte kan vara sann! Cannabis är en drog som ofta rör upp mycket känslor.

Cannabis påverkar framförallt hjärnan och tänkandet. Några saker man kan uppleva när man använder cannabis ofta, är problem med minnet, svårt att lära sig nya saker, problem med uppmärksamhet och depressionskänslor. Cannabisrökning kan också orsaka ångest, förvirring, försämrad motorik och vanföreställningar (vara paranoid).

Om du röker cannabis ibland:
 • Slutar du kanske att intressera dig för till exempel de hobbyn man haft förut
 • Får du svårare att koncentrera dig
 • Skolan kan gå sämre
 • Du talar inte längre med andra på samma sätt
 • Du glömmer mer
 • Det blir svårare att förklara det du läst eller sett
Om du röker cannabis ofta :
 • bleknar omgivningen bort och du är inte så intresserad av vad som händer runt omkring dig
 • lever du i din egen värld och är inte medveten om att du gör det
 • noterar du att det blir vinter, vår osv, men inte mer
 • är det som en dimvärld, där du inte märker att tiden går
 • bryr du dej inte om relationer mellan människor.
 • planerar du inte din dag

Ett av problemen med cannabis är att det kan blir svårt för dig själv att lägga märke till hur du förändras. Man har jämfört cannabismissbruk med att sitta i ett rum där belysningen hela tiden sänks en aning, så lite att du själv inte reagerar på det. Det är först då någon annan kommer in i rummet och kanske frågar varför du dämpat belysningen, som du själv lägger märke till det.

Ett bra sätt att uppmärksamma att man kommit in i ett beroende eller missbruk kan vara att andra människor runtomkring reagerar eller ifrågasätter det du gör.

Läs här om de olika sorternas rus som cannabis kan ge.