De olika rusen

De olika rusen

De flesta personer vet inte om att det finns två olika typer av rus då man tar cannabis. Det första ruset kallas för akut rus och det andra är ett mer kroniskt rus som kommer då man använder cannabis gång på gång.

RUS 1

är det rus som kommer genast då man använt och som håller i sej i ca 15-45 minuter.

Det första ruset orsakas mest av ämnena THC som är det mer snabbverkande och sedan av CBD som är det mera sövande. Under detta rus kan du känna hjärtklappning, yrsel, olika förstärkta känslor, överkänslighet för ljus, ökad puls, torrhet i munnen och halsen, för att nämna några fysiska symptom. Du kan också bli mera utåtriktad, fnissig och pratsam och uppleva att du får en förhöjd tankeverksamhet. Du kan även uppleva oro och rastlöshet.

Efter detta första rus kommer ett rus som håller i sej i 3-4 timmar. I alla fall i början då man använder cannabis. Under detta rus kanske du känner dig inåtvänd, ”flummig” och dåsig. Du kanske väljer att gå in i något, som att lyssna på musik, spela på datorn eller fundera. Det är under denna tid du kan uppleva att färger, lukter, ljud, smaker och känslor känns starkare. Du kanske får nya associationer och tankarna flyter och flyger samtidigt som tidsföljden i tänkandet bryts. Du kan få ett behov av att prata och ditt tal kan vara fragmentariskt och kanske abrupt. Nu har du också en förlängd reaktionstid med 20-70%, minnesstörningar och försämrat korttidsminne.

Du har också svårare att kontrollera dina impulser, du gör saker som du annars inte skulle göra.

RUS 2

Det här är ett rus som många inte vet om. När du använder regelbundet minskar det akuta första ruset och du får ett mer kroniskt rus. Det här betyder att du hela tiden är påverkad av cannabis, fast det inte är som ett akut rus eller som att vara påtänd. I det här skedet är du bara påtänd direkt efter att du använt. Den kroniska påverkan sitter i mellan tillfällena du använder. Det kroniska ruset växer fram då du använder så ofta att cannabinoiderna inte hinner gå ut ur kroppen emellan gångerna. Det är individuellt hur lång tid det tar för dem att gå ut ur kroppen. Generellt kan man säga att det kan ta upp till ett halvår, om du röker mer än tre gånger i vecka.

OBS! Du får under inga omständigheter köra bil eller något annat fordon när du är påverkad av cannabis - du är livsfarlig i trafiken på grund av bland annat den mycket försämrade reaktionsförmågan!

Snedtändning

Att snedtända är att inte få den effekt man vill ha.

Om du snedtänder kan du få ett obehagligt rus. Med Cannabis kan detta betyda att du får känslor av panik och ångest.