Olika former av ämnet

Olika former av ämnet

En massa ämnen

Ämnet tetrahydrocannabinol THC är det ämne man oftast mäter för att bestämma styrkan av cannabis. Drogindustrin strävar till att få fram starkare och starkare former av cannabis, därför är den cannabis som finns idag ofta betydligt starkare än den som fanns på till exempel 1970-talet. Idag är THC halten i medeltal 5-6 ggr högre än den var på 70-talet.

Ämnet cannabidiol (CBD) skall skydda mot skadeverkningar som till exempel skydda mot epileptiska anfall eller psykoser. CBD är ofta en mycket mindre del av innehållet än THC. CBD börjar verka senare under cannabisruset. I de nya starkare varianterna där THC är högre har man inte höjt ämnet CBD, vilket ökar risken för att få negativa effekter.

Förutom dessa finns det flera hundra olika ämnen i Cannabis. Över 480. Talet 420 används även ofta som en kod för cannabis och den 20.4. är ett datum som beskrivs som en Cannabis dag.

Av alla de här ämnena finns det ca 80 stycken som är Cannabinoider. Den cannabis du får i dig från att använda plantan lagras på en del ställen i din kropp. Exempel på sådana ställen är i fettvävnader som i hjärnan och i inre organ.

Det vanligaste cannabispreparatet är Marijuana.

Marijuana är torkade blad som malts sönder och röks och innehåller olika mängd THC beroende på hur den är framodlad. Det är oftast bladen av Cannabisplantan som visas i media. Också blommorna av plantan kan bli till drogen Cannabis. De torkade honblommorna man även kan använda kallas ”buds”.

Namnet Marijuana kommer ursprungligen från Mexico. Marijuana rullas vanligen in i papper som en cigarett, som kallas för joint. En joint skiljer sig från en vanlig cigarett på det sättet att tobaksfiltret oftast är utbytt mot en ihoprullad pappersbit. Detta gör också att det är mer skadligt för lungorna att röka en joint jämfört med en vanlig cigarett. En joint brukar också vara mera konformad och oftast är ändan av jointen ihoptvinnad. I vissa fall kan man använda ett större eller flera små cigarettrullpapper som sätts ihop då man rullar den. Man kan blanda marijuana med tobak från en cigarett, vilket i sig kan ge upphov till ett nikotinberoende.

Man känner också igen en marijuanacigarett på lukten. Det luktar ofta sötare än tobak och röken från en joint kan skilja sig från cigarettrök genom att den är ljusare och kraftigare.

Marijuana kan även bryggas som te eller blandas med mat, eller rökas genom en vattenpipa som kallas bong. Hemgjorda bongar kan vara gjorda av exempelvis plastflaskor.

Marijuana är idag ofta starkare än den var förr. Odlingsmetoder och selektivt bruk av frön har gjort att man fått fram en kraftigare drog. Resultatet har blivit en markant ökning av antalet marijuanarelaterade akutintagningar av unga rökare. Eftersom det oftast finns mera THC och mindre skyddande CBD ämnen i den starkare varianten får oftare personer som använder den att uppleva starka ångestkänslor eller psykossymtom. Marijuana innehåller i regel 1-20% THC.

Hasch - det näst vanligaste

Hasch är torkade växtdelar sammanpressat med kåda. Särskilt honblommorna av Cannabis innehåller mycket THC. Det kan både ätas och rökas. Man eldar på haschbiten så att den blir varm till exempel med en tändare. Då blir haschbiten mjuk så att man kan blanda den med tobak. Man blandar oftast hasch med tobak och röker det i en joint eller bong eller pipa. Det finns speciella pipor som är framtagna för att inte behöva blanda ut haschet. Hasch brukar vara starkare än marijuana. Det innehåller ca 5-25% THC.

Haschbit- de kan vara olika färger

Hascholja är kanske den minst vanliga. Den får man genom att upphetta ett lösningsmedel och låta det passera haschbiten, ut droppar då en oljeliknande vätska som innehåller mellan 4-60% THC. Denna olja droppas sedan på cigaretter eller i någon vätska som man sedan dricker. Detta är det starkaste preparatet.

Om man röker dessa tre preparat så försvinner ca 70% av THC mängden upp i den rök som man inte får i sig.