Påståenden och svar om cannabis

Påståenden och svar om cannabis

Cannabis är en ”lätt” drog
Svar: Alla droger fungerar på olika sätt. Cannabis har ett annat sätt att påverka din kropp än vad exempelvis amfetamin har. Eftersom alla droger orsakar skador på olika sätt är det inte rätt att dela in dem i lätta eller tunga. Just nu utvecklas hela tiden starkare former av cannabis.

Man dör inte av att röka Cannabis
Svar: Oftast sant. Man kan inte överdosera genom att ta cannabis. Det beror på att cannabisreceptorerna som finns i hjärnan bara är koncentrerade till exempel kognitiva, mentala funktioner och inte till livsuppehållande funktioner. Cannabis skadar dig på andra sätt, alltså tär mycket på dina kognitiva funktioner (minnet, talet och så vidare) vilka är jätteviktiga för dig. Man kan dock dö av andra orsaker medan man är påverkad av cannabis, där berusningen är en direkt eller indirekt orsak till döden. Exempelvis ökar risken för trafikolyckor när man är påverkad.

Jag blir lugn, glad och kreativ då jag röker cannabis
SVAR: De här känslorna finns ofta i den akuta delen av ruset. Här räknar man inte med vad som händer då man rökt cannabis över en längre tid. Många droger ger under ruset känslor av att må bra, fast det kanske inte riktigt stämmer överens med verkligheten, eftersom man är påverkad då man känner sig så. Då man använt cannabis en längre tid, som under flera månader, ökar risken för nedstämdhet, humörsvängningar och de kreativa förmågorna minskar.

Alkohol är mera skadligt än cannabis
Svar: Här igen behöver man komma ihåg att det inte går att jämföra olika droger. Alkohol kan vara mer farligt då man talar om rent fysiska skador. Cannabis kan vara mer farligt i andra avseenden. Studier har visat att de som använder cannabis också använder mer alkohol.

Om jag bara röker var sjätte vecka är det inte farligt eftersom det hinner gå ur kroppen emellan
SVAR: Om du regelbundet använder cannabis får du ändå en nedsatt förmåga att fungera. I ett experiment på piloter som fick röka cannabis kvällen före de skulle testlanda ett plan i en simulator kände sig piloterna inte märkbart påverkade under landningen, men missade ändå landningsbanan med upp till 6 meter.

Man kan inte förbjuda något som är så utbrett
Svar: Cannabis är inte särskilt utbrett. Trots att flera personer de senaste året testat Cannabis är de fortfarande en liten del av alla människor.

Jag får göra vad jag vill med mitt liv
Svar: Det skall finnas största möjliga frihet i ett samhälle men friheterna kan krocka med varandra. Du skall få göra som du vill så länge det inte skadar dig själv eller andra. Exempelvis vill inte samhället att personer skall köra bli påverkade av droger därför att detta kan skada andra, och det är förbjudet. Vi har ju också exempelvis hastighetsbegränsningar i trafiken för att skydda varandra och då du använt cannabispreparat borde du inte köra bil på upp till 6 veckor, eftersom THC kan stanna kvar i kroppen så länge.

Cannabis är ett läkemedel
Svar: Som vi redan tidigare skrev har cannabis egenskaper som man kan utnyttja i läkemedelsindustrin. Denna medicinska cannabis är inte samma sak som den man exempelvis röker. För att göra medicin av cannabis har man utvunnit vissa ämnen ur växten. Morfin är egentligen ett läkemedel och amfetamin används också i mediciner, med de är förbjudna att använda som rusningsmedel.

Det är ju lagligt i Holland och USA och Canada
SVAR: Oberoende om Cannabis är lagligt eller inte har det ändå samma effekt och gör samma skador.

Cannabis är ingen inkörsport till tyngre droger
SVAR: En stor del av de som missbrukar droger är cannabisanvändare. Det finns ingenting som säger att man automatiskt skulle börja använda andra droger efter att man börjat med cannabis, men så gott som alla som använder heroin eller amfetamin uppger dock att de har börjat med cannabis.

Det är skillnad på bruk och missbruk
Svar: Narkotikalagar skulle inte behövas om det inte var så att personer blev skadade av missbruk. Ju fler som använder en drog desto mera problem blir det i samhället.

Om du har frågor eller påståenden om Cannabis du vill veta mer om, var inte rädd att fråga. Det finns inga dumma frågor! Fråga exempelvis via Våga fråga.