Vad är cannabis?

Vad är cannabis?

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för en grupp preparat som kommer från en växt som på latin heter Cannabaceae. Det finns tre olika typer av denna växt, indica, ruderalis och sativa. Det är ur växterna Sativa och Indica man utvinner det som blir till cannabis.

Cannabisväxten kallas också för hampa. Den är en väldigt tålig växt. Genom historien och ännu idag används hampa för att tillverka olika saker som kläder, hållbara rep, säckar, nät matolja och djurfoder. Ruderalis är den växt typ man även kallar industrihampa. Redan för över 6000 år sedan använde man också hampa som medicin. Idag talas det mycket om cannabis som medicin mot sjukdomar eller som smärtstillande preparat. Medicin som innehåller cannabis är ändå en annan sak än den cannabis man använder för att bli ”hög”.

Idag finns det mycket information på nätet och det är viktigt att vara kritisk till det som man läser! Då du läser kan du kolla upp vilka källor som använts för att skriva texten. En del av den ”fakta” som finns kan komma från personer som vill sälja droger. De senaste åren har mycket droger sålts via internet. Kom ihåg att du aldrig kan vara säker på vad något du köpt på internet innehåller! Det handlar sist och slutligen bara om pengar för de som säljer.

Varför tar man Cannabis?

Det finns olika orsaker till att man vill experimentera med en drog. Man kanske vill passa in i gänget, vara tuff, eller man kanske vill fly från något man tycker är jobbigt. Man kanske är nyfiken och vill testa något nytt. Det kan kännas både spännande och lite farligt att pröva Cannabis. Kanske är man uttråkad eller vill göra något för att få andras uppmärksamhet. Kanske mår man inte så bra och har hört att cannabis kan hjälpa.

Det kan kännas som om cannabis är en lösning på det du söker efter just då - men i verkligheten kan det hända att den leder till ännu mer problem.

Cannabis kan också kännas som ett bra alternativ därför att den kan vara svårare att upptäcka av andra till skillnad från om man dricker alkohol. Vi är ännu inte så vana vid att känna igen tecknen på hurudan man blir då man tagit cannabis. Det som många inte vet är ändå att den stannar mycket längre i kroppen än man själv kanske tror.

Det är många i Finland idag som har testat cannabis. Enligt THL:s (Institutet för Hälsa och Välfärd) undersökning år 2014 har över 700 000 personer i Finland någon gång i sitt liv testat cannabis. Ca 200 000 personer testar cannabis varje år och närmare 60 000 varje månad. Man uppskattar att 6000-8000 personer använder cannabis dagligen. I Finland har även hemodlingen av cannabis ökat betydligt. De som mest odlade cannabis var unga män mellan 15-24 år, varav ungefär hälften hade sålt cannabis åt någon annan. I takt med att man använt mer cannabis har också de som sökt hjälp för sin cannabisanvändning ökat i antal.

Hur blev Cannabis en drog?

Man tror att cannabis kom till Europa ca 500 år f. kr. På 1800 talet och in på 1950-talet kunde man köpa den på en del apotek. Ganska snart blev cannabis förbjudet, och från och med 1937 såldes det inte längre fritt. Då den nya droglagen röstades fram i Finland 1972 blev det olagligt att använda eller sälja Cannabis.

Idag är Cannabis olaglig så gott som i alla Europeiska länder, men lagarna varierar från land till land. I en del länder är det lagligt att till exempel inneha en lite mängd cannabis för eget bruk. Några delstater i USA har också legaliserat cannabis.
Människan har alltid använt olika preparat som droger för att berusa sig. Det betyder inte på något sätt att det skulle vara bra att göra det. Genom att samhället har utvecklats har vi också kunnat forska fram mera information om hur droger påverkar oss negativt. I dag vet vi mycket mer än vi visste för exempelvis 5 år sedan, tack vare forskningen. Samhället bestämmer genom lagar vilka droger som blir olagliga, därför att samhället har en skyldighet att skydda oss mot sådant som kan tänkas skada oss.

Cannabis hör till de narkotikaklassade ämnena.
Det är alltså förbjudet att sälja, köpa, ha och odla cannabis i Finland.

Under de senaste åren har det talats mycket om Cannabis i media och det finns personer som vill att cannabis skall bli lagligt. Cannabis har också debatterats livligt i tidningar och radio. Samtidigt ser man genom forskningen att användningen av cannabis har ökat i Finland. Ett av argumenten för en legalisering har varit att det skulle minska den illegala handeln med cannabis.
Om cannabis skulle bli lagligt skulle det antagligen vara tobaksbolagen som skulle tjäna de största pengarna på det. Om cannabis blev lagligt skulle det antagligen också finnas mer cannabis vilket antagligen skulle betyda att flera skulle använda. I vårt samhälle skulle det automatiskt betyda mera kostnader, som t.ex. kostnader för missbrukarvård och sjukvård.

Enligt den nyaste statistiken från THL (2014) har 12 procent av pojkar i åldern 15-16 år och 10 procent av flickorna i samma ålder testat Cannabis.