Kontakter till missbrukarvård

Kontakter till missbrukarvård

Vart man kan söka sig om man har missbrukarproblem:

Man kan läsa allmänt om var man kan få hjälp i Finland via Droglänken – Päihdelinkki

Fri från narkotika – Irti huumesta r.f har även kristelefoner, stödgrupper och närståendestöd och är verksam i hela landet.

I de österbottniska kommunerna och städerna kan du söka hjälp på följande ställen:

Jakobstad:
Malmska hälsovårdscentral
Beroendevårdskliniken
Pixnekliniken/ Malax
Stödförening för närstående till missbrukare r.f/
Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukare

Kaskö:
Koordinator för missbrukarvård K5
Pixnekliniken/ Malax
Stödföreningen för närståendetill missbrukare/ Vasa
Understödsförening för svenskspråkig missbrukarvård/ Malax
Vasa Horisont
Fri från narkotika rf Vasaregionen
Kaskö församling/ Diakoni
Psykosociala enheten/ Närpes

Korsholm:
Pixnekliniken/ Malax
Stödföreningen för närstående till missbrukare/ Vasa
Understödsförening för svenskspråkiga/ Malax
Vasa Horisont
Vasa AA grupper
Fri från narkotika r.f. Vasa regionen 

Korsnäs:
Koordinator för missbrukarvård K5
Stödföreningen för närstående till missbrukare/ Vasa
Understödsförening för svenskspråkiga/ Malax
Vasa Horisont
Vasa AA grupper
Fri från narkotika r.f. Vasaregionen  
Psykosociala enheten/ Närpes
Korsnäs församling

Kristinestad:
Koordinator för missbrukarvård K5
Pixnekliniken/ Malax
Stödföreningen för närstående till missbrukare/ Vasa
Understödsföreningen för svenskspråkiga/ Malax
Vasa Horisont
Fri från narkotika r.f Vasaregionen
Kristinestads församling
Psykosocialaenheten/ Närpes

Malax:
Koordinator för missbrukarvård K5
Pixnekliniken/ Malax
Stödföreningen för närstående till missbrukare r.f Vasa
Understödsföreningen för svenskspråkiga/ Malax
Vasa Horisont
Vasa AA-grupper
Fri från narkotika r.f. Vasaregionen
Malax församling
Psykosociala enheten/ Närpes

Nykarleby:
Beroendevårdskliniken/ Jakobstad
Pixnekliniken/ Malax
Stödföreningen för närstående till missbrukare r.f. Vasa
Understödsföreningen för svenskspråkiga/ Malax
Dagcentret Hyddan/ Nykarleby
Fri från narkotika r.f Vasaregionen
Krisgruppen i Jakobstadregionen  
Nykarleby församling

Närpes:
Koordinator för missbrukarvården/ Malax
Pixnekliniken/ Malax
Stödföreningen för närstående till missbrukare r.f. Vasa
Vasa Horisont
Närpes församling  
Fri från narkotika r.f. Vasaregionen
Psykosociala enheten/ Närpes

Pedersöre:
Beroendevårdskliniken/ Jakobstad
Pixnekliniken/ Malax
Stödföreningen för närstående till missbrukare r.f. Vasa
Understödsföreningen för svenskspråkiga/ Malax
Fri från narkotika r.f. Vasaregionen
Krisgruppen i Jakobstadsregionen  
Pedersöre församling

Vasa (Vasa tillhör inte Decibel-kommunerna, men kommunerna runt Vasa har avtal med flera av nedanstående tjänster om att även deras kommuninnevånare kan använda tjänsterna):
Hälsorådgivning för drogmissbrukare Vaasa
Missbrukarvårdens boendeservice Vasa
Pixnekliniken/ Malax
Stödföreningen för närstående till missbrukare r.f. Vasa
Understödsföreningen för svenskspråkiga/ Malax
Vasa A-gille r.f
Vasa Horisont
Vasa AA-grupper
Vasa svenska församling
Dagcenter för missbrukare i Vasa
Fri från narkotika r.f. Vasa

Vörå:
Pixnekliniken/ Malax
Stödföreningen för närstående till missbrukare r.f Vasa
Understödsföreningen för svenskspråkiga/ Malax
Vasa Horisont
Vasa AA-grupper
Fri från narkotika r.f. Vasa