Lagar och förbud - vad gäller riktigt?

Lagar och förbud - vad gäller riktigt?

De viktigaste skärpningarna av tobakslagen från 1.10.2010

  • Det blir straffbart att köpa ut eller överlåta tobak till minderåriga.
  • Det blir förbjudet att bjuda en minderårig på tobak.
  • Minderåriga förbjuds att inneha tobak.
  • Handlare som säljer tobak till minderåriga ska kunna få fängelse upp till sex månader, men oftast endast indragna detaljhandelstillstånd.
  • För att minska utsattheten för passiv rökning införs skärpta och tydligare regler för offentliga tillställningar.
  • Förbud för exponering av tobaksvaror i butikerna från 2011.
  • Rökning på hotell förbjuds helt från 2012.
  • Den tidigare möjligheten att tillåta rökning på anvisade områden vid skolor och lärosäten där huvuddelen av eleverna är över 18 år försvinner.
  • Försäljning av snus förbjuds helt, även via Internet. Det förblir tillåtet att föra in högst 30 snusdosor à 50 gram för eget bruk, inte som gåva.
  • Nikotinläkemedel får säljas även på serveringar.