Allmänt kring privatekonomi

Allmänt kring privatekonomi

Här finns mer information om inkomster och utgifter i balans, budget, att planera ekonomin tillsammans och olika betalningsmedel.

Ett talesätt säger att man ”inte blir lycklig av pengar”. Det ligger säkert något i det, men faktum är att sömnen är bättre om nätterna ifall den privata ekonomin är i balans. En stabil ekonomi ger trygghet och gör att oron inte hela tiden finns där om att pengarna ska ta slut. För ungdomar som ännu bor hemma hos föräldrarna finns i regel en viss ekonomisk trygghet trots att familjen kanske har ekonomiska problem. Ansvaret för den egna ekonomin blir däremot betydligt större den dag flyttlasset går hemifrån och personen hamnar att planera sin ekonomi mer självständigt.

Inkomster och utgifter i balans

Det är inte de höga inkomsterna i sig som ger en stabil ekonomi utan det viktigaste är att ha balans mellan inkomster och utgifter. Trots små inkomster går det att ha en stabil ekonomi om utgifterna hålls nere. Utgifterna måste alltså anpassas i förhållande till inkomsterna. Om en person lever på studiestöd finns det knappast pengar till dyra bilar eller lyxiga semesterresor. Det låter ganska självklart, men ändå är det många unga i Finland som har stora ekonomiska problem. Orsakerna kan vara många; spelberoende, drogmissbruk, snabblån till skyhöga räntor eller att inte tänka ekonomiskt utan låta utgifterna rusa iväg utan att ha koll på bankkontot.

Budget

Med budget menas en ekonomisk kalkyl över inkomster och utgifter. Räkna alla fasta utgifter du har. Fasta utgifter är sådana utgifter som nästan alltid hålls på samma nivå och ska betalas regelbundet. Hit räknas bland annat hyran för bostaden, telefonräkningen, elen, Internet, försäkringar, prenumerationer på dagstidningar och så vidare. Då du har sammanställt alla fasta utgifter och jämfört dem med de inkomster du har är det enkelt att se hur mycket pengar som finns över att spendera på annat. Det som lämnar över kan du sedan med gott samvete lägga på till exempel kläder eller nöjen utan att vara orolig för att vara på minus i slutet av månaden.

Planera ekonomin tillsammans

Om man bor tillsammans med någon är det mycket viktigt att tillsammans planera den gemensamma ekonomin, gärna genast i början av förhållandet så att båda vet vilka spelregler som gäller. Det kan snabbt uppstå problem i förhållandet om man blir väldigt oense över hur ekonomin ska skötas.

Olika betalningsmedel

Kontanter och bank-/kreditkort är de vanligaste betalningsmedlen i vårt samhälle. Det kan vara behändigt att skaffa sig ett bankkort, t.ex. Visa Electron, så att du inte behöver ha kontanter på dig hela tiden. Ansökan om bankkort görs via den egna banken. Med bankkort går det inte att överskrida kontot eftersom pengarna dras direkt från bankkontot.

Att skaffa kreditkort kräver mer försiktighet. De skiljer sig från bankkort såtillvida att det går att handla på kredit trots att pengar inte finns på bankkontot. Summan som handlas på kredit registreras och räkningen kommer någon månad senare. Ifall du väljer att handla på kredit är det alltså mycket viktigt att faktiskt vara säker på att räkningen kan betalas när den kommer på posten. Banken kontrollerar i och för sig betalningsförmågan hos den som ansöker om kreditkort och personen måste ha stadiga inkomster för att bli beviljad kredit, men det lönar sig ända att vara försiktig. Fördelen med kredit är att det går att dela upp kostnaden på produkten på en längre tid. Nackdelen är att slutsumman på produkten i regel blir rätt så mycket dyrare än om hela produkten genast skulle ha blivit betald.