Bostadsstöd, studiestöd och bostadstillägg

Bostadsstöd, studiestöd och bostadstillägg

Ifall du som finländare hyr eller äger en bostad och har låga inkomster finns det möjlighet att du har rätt till bostadsstöd. Om du är studerande och hyr en bostad har du rätt att ansöka om bostadstillägg. Ett flertal saker inverkar på huruvida du beviljas stöd och hur stort stödet i så fall är. Man ansöker om bostadsstöd och bostadstillägg från FPA. Bostadstillägget är endast till för studerande och man kan ansöka om bostadstillägg i samband med att man ansöker om studiestöd.

OBS! Eftersom regler och förutsättningar för vem-varför-hur-när som kan få de här olika tilläggen och bidragen ändras nu som då, så är det alltid säkrast att kontrollera uppgifterna här på FPA:s hemsidor!