Allmänt bostadsbidrag

Allmänt bostadsbidrag

Om du inte studerar har du inte rätt till studiestöd, men så kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag. Man kan ha rätt till allmänt bostadsbidrag ifall man bor i ett hushåll med låga inkomster så man får hjälp med att betala hyran.

Då man ansöker om bostadsbidrag går FPA genom olika saker:
hur många personer som bor i hushållet.hur stor lägenheten är.var bostaden finns, när den blivit färdigbyggd och hur den uppvärms.hur mycket personerna i hushållet tjänar sammanlagt i bruttoinkomster och hur förmöget hushållet är.

På FPA:s hemsida finns ett beräkningsprogram där man kan uppskatta hur mycket man kan få från FPA i allmänt bostadsbidrag.

Hur ansöker jag?

Ansökningsblanketter kan man skriva ut från FPA:s hemsidor, allmänt bostadsbidragblanketten heter AT1r. Du kan också gå in till FPA:s kontor och hämta blanketten. Då man ansöker om allmänt bostadsbidrag skall man skicka med olika dokument som FPA behöver för att göra sitt beslut.
Du skall bifoga
En kopia av hyresavtalet.Ett intyg på om huset har byggts om eller grundligt renoverats. Det finns en färdig blankett för detta från FPA som heter AT2r som disponenten, husets ägare eller servicebolagets företrädare skall fylla i och skriva under. Du kan också ringa disponenten och få ett intyg från honom eller henne.En utredning av hyres- eller vederlagsbeloppet och uppvärmnings- och vattenavgifter som inte finns med på de övriga dokumenten man skall skicka in med ansökan.Ett löneverifikat. Skicka in din senaste lönespecifikation så FPA vet hur mycket du tjänar.Utredning av bostadslån, ifall du har tagit ett lån.Utredning över din förmögenhet, kapitalinkomster och skulder. Blanketten heter AT 10r (behövs sällan då man är ung).Fullmakt att företräda kollektivhushåll. Blanketten heter AT5r (behövs sällan då man är ung).Kvitto på hyra som eventuellt betalas av en underhyresgäst, ifall du har en hyresgäst (behövs sällan då man är ung).Beslult om startpenning om du är ny företagare och inte har FöPL-försäkring.En utredning om du skall börja jobba igen efter föräldra- eller vårdledighet, militärtjänstgöring eller civiltjänstögöring.

Det här med bilagor och vad man skall bifoga kan vara lite knepigt. Det kan vara så att du inte behöver bifoga alla dokument. Om du är osäker på om du har fyllt i rätt så kan du gå in till FPA och fråga någon som jobbar med allmänt bostadsbidrag på byrån. Ifall du har glömt att skicka med något, eller om någon uppgift saknas så skickar FPA hem ett brev till dig där de berättar vad du ännu måste skicka in för att de skall kunna behandla din ansökan. Du kan också ringa FPA:s telefon som jobbar med frågor om allmänt bostadsbidrag om du behöver hjälp. Deras telefonnummer är 020 692 221, på det numret blir du betjänad på svenska.

Kom ihåg att meddela FPA ifall något med din bostadssituation ändras, till exempel om det flyttar in någon till din lägenhet, så FPA kan räkna om hur mycket du kan få i stöd. Om du inte meddelar FPA kan du bli tvungen att betala tillbaka en viss summa pengar till FPA.

Då du har fyllt i din ansökan och har allting du skall bifoga så kan man lämna in ansökan på vilken FPA-byrå som helst.

Tänk också på att det tar runt fyra veckor innan din ansökan har blivit behandlad vid FPA, så det lönar sig att ansöka i tid.

Läs om tidpunkten för när du får pengar här till höger.