Bostadstillägg

Bostadstillägg

Bostadstillägg - en del av studiestödet

Om du har sökt om bostadstillägg och FPA har beslutat att du kommer få bidrag betalas det in till ditt konto en gång i månaden. Du kan bara få bostadstillägg för de månader du är i skola och om din bostad ligger på passligt avstånd från var du går i skola. Du kan läsa om hur du kan ha rätt till sommarstöd på FPA:s hemsida om sommarstöd, men du kan endast få stöd ifall du studerar på heltid och uppfyller FPA:s andra krav för sommarstöd. Oftast blir man utan stöd över sommaren, därför är det alltid bra att söka sommarjobb i tid så att man inte är pank under sommarmånaderna.

Du kan få bostadstillägg för din hyra och det som ingår i din hyra, till exempel vattenkostnader. Du får inte bostadstillägg för extra utgifter som exempelvis bastu eller bilplats. Då du söker bostadstillägg skall du bifoga en kopia på hyresavtalet.

När kan jag få bostadstillägg?

Du kan inte få bostadstillägg om du till exempel bor hos dina föräldrar eller om du har rätt att bo gratis på skolans internat. De här orsakerna till att du inte kan få bostadstillägg är vanligast för unga, men en lista på annat som gör att du inte kan få bostadstillägg finns på den här FPA sidan.

Du kan i vissa fall få bostadstillägg fast du har rätt till att bo avgiftsfritt på skolans internat:
Om du har haft en bostad på samma ort där du studerar redan innan du har sökt studieplats eller om bostaden finns så nära att du dagligen kan åka därifrån till skolanOm du inte kan bo på skolans internat på grund av orsaker som har med din hälsa att göraOm du inte får bo på internatet under helgerna eller andra lovdagar under tiden du går i skola eller om det kostar att bo på internat under de här tillfällena. Då kan du bo på internatet under de dagar du går i skola fastän du får bostadstillägg för din hyresbostad för då räknas inte internatkostnaderna som dina boendeutgifter.

Mer information om hur man gör med internat och bostadstillägg hittar du på FPA.s hemsida där det står om avgiftsfri internatplats.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du kan få bostadstillägg för upp till 80% av 252 euro av det du betalar i hyra. Alltså, om din hyra till exempel är 350 euro så får du inte bostadstillägg för 80% av 350 euro, utan fortfarande bara 80% av 252 euro. FPA betalar inte ut högre bostadstillägg än så.
Det spelar med andra ord ingen roll hur dyr din hyra är om den går över 252 euro, du kan ändå bara få max 201,60 euro i månaden som bostadstillägg. Det minsta man kan få i månaden är 26,90 euro.
Du kan inte få bostadstillägg om dina kostnader för din bostad är lägre än 33,63 euro per månad.
Om du väljer att studera på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller om du studerar vid ett idrottsutbildningscenter och bor på den skolans internat får du 88,87 euro per månad i bostadstillägg.

Läs mer här till höger.