Studiepenning

Studiepenning

Studiepenning - en del av studiestödet

Då du har ansökt om studiestöd och blir beviljad studiepenning så får du in pengar från FPA på ditt konto en gång i månaden. Du har bara rätt att få stödet under de månader du är i skola, du kan alltså inte få pengar under sommaren. Det är endast i undantagsfall som du kan få studiestöd över sommaren, mer om det kan du läsa på FPA:s sidor om sommarstudiestöd.

Om du är under 17 år kan du inte få studiepenning eftersom du ännu har rätt till barnbidrag. Du får vänta tills början av månaden efter den månad du har fyllt 17 år för att söka studiepenning. Om du inte ännu är 17 år kan du söka om att få bostadstillägg, mer om det längre ner på sidan.
Hur mycket du kan få i studiepenning beror på var du studerar, hur gammal du är, hur du bor, ditt civilstånd (om du bor med någon, om du är gift osv) och ibland också dina föräldrars inkomster.