Studiestöd

Studiestöd

Då du ansöker om studiestöd så kan du ansöka om studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån. Då man ansöker om studiestöd går FPA igenom om du är antagen till en läroanstalt, om det är frågan om heltidsstudier, hur det går för dig i skolan (studieframgångar) och ditt behov av att få ekonomiskt stöd. Hur mycket du kan få i studiestöd och om du har rätt till studiestöd beror på om det är frågan om högskolestudier eller studier på andra stadiet.

Det kan vara lite svårt att hålla reda på alla blanketter och regler. Om du är osäker och har frågor kan du ringa FPA:s servicenummer på svenska för studiestödsfrågor, 020 692 229, eller så kan du gå in till en FPA-byrå med dina blanketter och fråga dem som jobbar där.

Vem kan få studiestöd?

Du kan få studiestöd för heltidsstudier efter att du gått ut grundskolan. Du kan få studiestöd både om du studerar i Finland och om du studerar utomlands. Hur du gör med studiestöd om du är utomlands och studerar hittar du på FPA:s sidor om studier utomlands.
Om du är på läroavtal, om du studerar vid öppna universitet eller vid sommaruniversitet kan du inte få studiestöd. Om du studerar på andra stadiet kan du få studiestöd för grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad påbyggnadsutbildning och för gymnasiestudier. Du kan också ha rätt till studiestöd om du studerar vid till exempel en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter.

Högskolestudier räknas alltid som heltidsstudier, så länge som du menar ta examen från högskolan. Gymnasiestudier räknas som heltidsstudier då man tar minst 75 kurser. Du måste delta i minst 10 kurser per termin, eller under en termin göra två studentexamensprov.
Yrkesinriktade studier räknas som heltidsstudier då studierna blir minst tre studieveckor per månad. Om du inte har studieveckor, måste du delta i den undervisning eller den praktik som skolan ordnar minst 25 timmar i veckan.

Hur ansöker jag?

Då du ansöker om studiestöd så kan du ansöka om studiestöd för hela din studieperiod på en gång, då slipper du ansöka skilt för varje läsår utan studiestödet fortsätter komma automatiskt efter sommarlovet.
Om du inte fått en ansökningsblankett från FPA, kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst. Då loggar du in på tjänsten med bankens nätkoder.

Så här heter FPA blanketterna om studiestöd beroende på var du skall börja skolan:
Studier på andra stadiet, yrkesläroanstalter, gymnasier, folkhögskolor eller motsvarande – OT1rStudier vid högskola, yrkeshögskolor och universitet – OT2rStudier utomlands – OT3r

Kom ihåg att meddela FPA ifall att det blir förändringar med dina studier då du har fått studiestöd. Det kan du göra via e-tjänsten eller så kan du hämta en blankett från FPA:s byråer. Förändringar kan vara till exempel om din hyra ändras, om du flyttar, om du vill ansöka om studielån och inte ännu gjort det eller om du byter skola eller linje.

Du kan lämna in din ifyllda ansökan på närmaste FPA-byrå eller om du fått hem en ansökan så lägger du den bara i kuvertet och sedan i en postlåda.
Om du vill veta hur det går för din ansökan och var i behandlingen den befinner sig kan man kolla på FPA:s e-tjänst. Hur du kollar dina uppgifter står på FPA:s sida om nättjänsten.