Om betalningsanmärkning

Om betalningsanmärkning

Om betalningsanmärkning

Med en betalningsanmärkning menas att man förlorar sin kreditvärdighet. Det påverkar i sin tur livet på många sätt, exempelvis:

  • Ditt kredit- och bankkort krävs tillbaka
  • Du har svårare att få kredit
  • Du kan inte göra delbetalningsavtal, alltså köpa något på avbetalning
  • För ditt telefonabonnemang och dina försäkringsavtal krävs nu säkerhet eller förhandsbetalningar
  • Att hyra en bostad blir mycket svårare, eftersom hyresvärden kontrollerar din kreditvärdighet före (och antar att du inte är en pålitlig hyresgäst när det gäller att betala hyran i tid)
  • Att få ett arbete blir svårare, dels eftersom hyresvärden kontrollerar din kreditvärdighet och dels eftersom arbetsgivare föredrar ekonomiskt ansvarsfulla anställda.

Att man enbart är försenad med att betala en räkning leder inte till en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningen förs in i kredituppgifterna först då betalningen försenats med mer än 60 dagar, då domstolen har meddelat dom i ett inkassoärende, då utsökningen har konstaterat att du är medellös eller då du har beviljats skuldsanering för privatperson eller har avtal om frivillig skuldsanering. Man kan få en betalningsanmärkning utan att veta om den själv.

Hur länge är en betalningsanmärkning i kraft?

Anteckningarna om betalningsstörningar sparas i allmänhet 2-4 år, men en ny anteckning förlänger lagringstiden. Om fordran betalas under lagringstiden förkortas tiden till två år.