Hur betalar man en räkning?

Hur betalar man en räkning?

För att kunna sköta sin ekonomi är det bra att känna till hur man betalar en räkning. Idag betalar de flesta sina räkningar via nätbanken. Det är ännu också möjligt att ta räkningen med och gå till banken och betala den, men då brukar banken kunna ta en extra avgift för det. När man bestämmer sig för att skaffa nätbank, kan man gå till banken och prata med de som jobbar där. De kan ge inloggningslösenord och berätta hur själva nätbanken fungerar.

För att kunna betala en räkning via nätbanken behöver man känna till följande begrepp:

Mottagarens kontonummer (Iban) = Alla som har ett eget konto, har också en egen kontonummer. För att kunna betala en räkning måste man veta kontonumret. Kontonumret skall vara med på räkningen man skall betala. Exempel på hur en Iban nummer kan se ut: FI21 1234 5600 0007 85.


Mottagarens namn = Skall även finnas med på en räkning man skall betala. Om det är till ett företag som räkningen skall betalas kan mottagarens namn vara företagets namn.


Referensnummer = Är ett unikt nummer som skall finnas med på räkningar. Vid betalning via nätbanken skall man räkna upp referensnumret. Eftersom referensnumret är unikt, så kan företaget med hjälp av det se om räkningen är betald.


Summa = Den summa som skall betalas, alltså den summa som dras av från ditt konto när räkningen betalas.


Kontoutdrag = På ett kontoutdrag kan man se alla transaktioner som skett på kontot, och även summan på hur mycket pengar som finns på kontot. Kontoutdrag kan hämtas från banken eller så kan du själv printa ut det via nätbanken. Banken kan också skicka ut kontoutdrag på posten varje månad om man så önskar.