Närpes

Närpes

Vad finns det att göra i Närpes?

Närpes stads fritidsbyrå
Kyrkvägen 2
64200 Närpes

Ungdomssekreterare Ann-Katrin Enqvist
tel. 040-1600641 eller 06-2249111 (växel) e-post. ann-katrin.enqvist[at]narpes.fi
Hemsida: www.narpes.fi

Ungdomsfullmäktige

Albert är en charmig mötesplats för ungdomar i Närpes centrum, vars främsta uppgift är att på ett drogförebyggande sätt skapa en trygg plats för ungdomarna i Närpes. På Albert kan man umgås med kompisar, spela biljard och andra spel, musik- och filmkvällar ordnas ibland. Albert drivs av den ideella föreningen Förebyggarna.
Kvällstid fungerar Albert som ungdomsutrymme och dagtid utnyttjas utrymmet av olika grupper.
Öppet : Onsdagar kl 18 - 21, fredagar kl 19 - 23 och lördagar kl 19 - 24.