Ung arbetstagare

Ung arbetstagare

På den här sidan kan du läsa om: 13 år eller yngre, 13-14 år, 15-18 år och Vad får unga arbetstagare göra?

Till gruppen unga arbetstagare gäller alltså alla som är under 18 år fyllda och som har ett jobb, en anställning av något slag. Det finns olika regler och lagar beroende på hur gammal man är:

13 år eller yngre

Det enda du som inte fyllt 14 egentligen får göra är att arbeta som tillfällig aktör eller assistent vid konstnärliga, kulturella och liknande evenemang. Du får alltså tex vara med i en sommarteater, men om du får lön för det måste du ha ett undantagstillstånd som din arbetsgivare ska ansöka om. Ditt jobb får absolut inte störa din skolgång eller påverka din hälsa eller utveckling och du måste ha din vårdnadshavares (förälders) godkännande.

13-14 år

Lätt arbete får utföras av en person som under samma kalenderår fyller 14 men ännu inte fyllt 15 år. Den viktigaste regeln är att det inte får störa skolgången, så egentligen får du bara arbeta 2 timmar de kvällar du har skola på dagen (så att totala antalet timmar skola+jobb inte blir fler än 8). På en vecka får du inte arbeta mer än 12 timmar. Under ferien, tex sportlovet, får du inte jobba mer än 7 timmar per dag och inte mer än halva lovtiden. Arbetet får inte påverka din hälsa eller skolgång. Du får bara utföra kvällsarbete i begränsad omfattning och absolut inte nattarbete eller övertidsarbete. Egentligen får du inte jobba efter kl 20 på kvällen, men undnataget är till kl 23 om det är fråga om hushållsarbete.

Här kan du läsa vilka lätta jobb som en person under 15 år kan och får göra, men det är fråga om tex biljettförsäljning, reklamutdelning, som statist i någon teater, plocka bär eller prissätta varor i en affär. Du måste ha din vårdnadshavares (förälders) godkännande för att skriva arbetsavtal och din vårdnadshavare kan häva (säga upp) avtalet om han/hon tycker att jobbet skadar dig eller din skolgång på något vis.

15-18 år

En 15-åring som fullgjort sin läroplikt, dvs gått ut grundskolan, får anställas i ett ordinarie arbetsförhållande (dvs ha ett "vanligt" jobb, sommarjobb eller visstidsanställning). Även för sommarjobb är det bäst att skriva ett arbetsavtal, så att alla parter vet vad som kommits överens om angående arbetstider, -uppgifter och annat som påverkar anställningen. Du får skriva arbetsavtal med arbetsgivaren själv, men din vårdnadshavare (förälder) få häva det om han/hon tycker att det skadar din personliga utveckling, hälsa eller påverkar uppfostran negativt.

Vilken lön som skall betalas till en skolelev framgår vanligtvis av branschens kollektivavtal. Lönerna är i medeltal 70-90 % av den lägsta tabellönen. Tillägg, såsom kvälls- och helgtillägg och övertidstillägg ska betalas utöver grundlönen. Arbetstiderna får vara som vuxna anställdas för samma arbete, men inte mer än 8 timmar per dag eller 40 timmar per vecka. Du får göra övertidsarbete och kvälls- och helgarbete, men inte nattarbete - du måste sluta arbetsdagen kl 22 på kvällen (för hushållssysslor kl 23).

Vad får unga arbetstagare göra?

Arbetsuppgifterna skall anpassas till den ungas fysiska och psykiska prestationsförmåga och du ska få tillräklig övervakning och handledning på arbetsplatsen. Gäller alla under 18 år!

Vissa arbetsuppgifter är förbjudna att utföra om man är under 18 år. Observera att du faktiskt inte får köra en vanlig gräsklippare förrän du fyllt 16 år. Och du får inte köra traktor eller använda motorsåg som arbete utfört åt en arbetsgivare förrän du fyllt 18 (fastän du har yrkesutbildning för det eller traktorkörkort). Kolla upp det här på Arbetarskyddsförvaltningens sidor för unga arbetstagare.

Du får under din yrkesutbildning arbeta med tex maskiner eller farliga ämnen som annars skulle anses som för farliga för personer i din ålder att hantera, så länge din lärare ständigt övervakar och handleder dig. Exempel på sådana är maskiner som används i snickeribranschen, motorfordons-reparationer eller kemikalier inom skönhets- eller renhållnings-branschen.