Mera att läsa och källor

Mera att läsa och källor

Mera att läsa:

På Decibel.fi finns många andra sidor som du kan ha nytta av när du är på väg att försöka hitta kärlek eller ta mod till dig för att våga ta chansen till kärlek. Läs exempelvis:

- Parförhållandet. Där finns massor av intressant även om du inte är ihop med någon just nu. Kolla exempelvis Sexualitetens trappsteg, eftersom den också berättar lite om hur vi utvecklas och vad vi kanske känner oss redo för inom kärlekslivet.

- Hur man blir av med komplex

- Självförtroende och självkänsla

Källor:

"Kan man göra slut på Facebook och en massa andra frågor om ung kärlek" Ungdomar.se, 2012 Opal, Stockholm

"Självhjälp för tonåringar. Råd inför det verkliga livets utmaningar." Dave Pelzer, 2005 Bokförlaget Forum Ab, Stockholm

”Hot love – how to get it” Tracy Cox, 2003 Corgi Books, Great Britain

“Kukbruk – En bok om kärlek, känslor och kön för unga killer och andra undrande” Manne Forsberg, 2010 Wahlström & Widstrand, Falun

”Sex med mera” Sandra Dahlen, 2002 Pandang, Stockholm

Umo.se och sidorna under Kärlek& Vänskap.

Vårdguiden och sidorna om Barns och ungas utveckling 13-18 år.

Psykologiguiden om Förälskelse.

Sveriges Radio och programmet Ligga med P3:s sida om Förälskelsens tre faser.

Må bättre:s sidor om Kroppsspråket.