Otrohet eller en ny

Otrohet eller en ny

Tyvärr är det så att både otrohet och att förälska sig i någon annan oftast är tecken på att det förhållande man har inte är så bra, att det redan finns problem i det.

Lite som att otroheten eller känslorna för någon annan är mer ett symptom på problemen än en orsak till problemen. Det kan vara konkreta problem mellan parterna som de kanske bråkar om, men det kan också vara så att den ena känner sig otillfredsställd, ouppmärksammad och har kanske försummat sin egen självkänsla och behov. Det kan också vara så att den ena har svårt med att stå ut med ett vanligt förhållandes normala tråkighet eller med att acceptera att partnern bara är en vanlig människa med fel och brister.

En människa som är riktigt lyckligt kär i sin partner och har ett välmående och hälsosamt förhållande med honom/henne brukar inte ha någon "orsak" att vara med någon annan eller utveckla känslor för någon annan. Visst sägs det att man inte kan rå för sina känslor, att de liksom kan drabba en helt ofrivilligt och oskyldigt, men det är inte riktigt sant. Man kan ändå bestämma hur mycket de här känslorna ska få styra ens liv och handlingar. Under hela våra liv träffar vi nu som då människor som det "klickar" med, som vi kanske skulle satsa på ifall vi vore singel. Men är vi nöjda och tillfredsställda i det förhållande vi redan har, så ser vi (medvetet eller omedvetet) till att de här känslorna för den nya inte får växa till sig. Och vi kan behärska våra lustar till den nya så att vi inte sårar den nuvarande partnern.

Men om vi undermedvetet söker kärlek eller uppmärksamhet på annat håll, så kanske vi "låter saker och ting hända".

Kanske vi till och med söker det aktivt genom att flirta med andra.
Kanske försöker vi skylla på att vi var fulla, vilket aldrig är en godtagbar ursäkt - alkohol gör bara att vi tappar självbehärskningen och gör det vi innerst inne vill.
Kanske vi passar på när vi är på resa utan partnern.
Kanske vi smyger för partnern och hemlighåller den nya affären - och då kan spänningen öka på upphetsningen.

En otrohet eller ny förälskelse kommer sällan som en blixt från klar himmel, men om partnern inte varit medveten om missbelåtenhet eller inte brytt sig om varningstecknen, så kan det komma som en chock.

Om den svikna parten kan glömma och förlåta en otrohet eller tillfällig förälskelse är individuellt, det finns inga regler för hur man borde göra i en sådan här situation. En del vill ändå försöka reparera förhållandet, andra igen kanske ser det som ett så stort svek att de gör slut genast. Det är ju inte heller säkert att den otrogna parten har lust att jobba vidare på det gamla förhållandet - kanske var det till och med ett omedvetet sätt att ta sig ut ur ett dåligt förhållande. Är känslorna för den nya starkare än känslorna för den gamla så kanske det enda rätta är att göra slut med den gamla. Men situationen är inte alltid så lätt, om man exempelvis har gemensamma barn eller andra förpliktelser att ta hänsyn till så borde ju inte beslutet göras så lättvindigt och hastigt.

Källor och mera att läsa