Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Vem du ska ringa och beställa tid till om du vill ha p-piller, är gravid, tror att du har klamydia, har ont vid sex osv

Vi räknar upp kontaktuppgifterna till preventivrådgivningarna här kommunvis, men kolla även deras hemsidor så att uppgifterna säkert stämmer ännu.

De flesta kommuners hemsidor är lite dåliga på att meddela exakt vart man ska vända sig, så jag har bett dem meddela mig exakt och uppdaterar här vartefter jag får in uppgifterna.

Läs gärna vårt reportage Decibel besöker gynekologen, så får du veta hur det går till!

Kristinestad:

Kristinestads rådgivning/Barbro Grönvik-Bergkulla tel. 06-2218480 el 0400745449 el. Lappfjärds rdg./Esmy Nevala tel. 06-2221266 el. 0400847760 el. skolhälsovården/Eva Norrgård tel. 0405450337.
Preventivrådgivningen sker vid mödrarådgivningen av hälsovårdaren där.

Preventivrådgivning för studerande handhas av skolhälsovårdaren, tel. 0407710816
Kontaktuppgifter till skolhälsovården finns under länken här.

För att testa dig för könssjukdomar kan du kontakta någon av ovanstående. Om du är gravid kan du ringa mödrarådgivningen.

Kaskö:

Barn-och preventivrådgivning samt papa-provtagning : tidsbeställning kl. 8.00 - 10.00, kontakta hälsovårdare Gerd Metsäranta, tel. 045-129 5913 (barnrådgivning,skolhälsovård, preventivrdg./papa prov, hälsogranskningar).

Närpes:

Inom skolhälsovården sköter vi de som går i Närpes Stads skolor (låg- högstadiet och gymn.) samt YA -enheten i Närpes och Söff. Dessa ungdomar kan vända sig till skolhälsovården för att få preventivmedel, frågor om mens, testningar av könssjukdomar eller andra infektioner samt graviditetstester, är testet positivt hjälper vi dem vidare till läkare etc. Killarna kan bra vända sig till skolhälsovården med frågor rörande könssjukdomar och andra fysiska problem.

För att få preventivmedel vänder sig ungdomen först till skolhälsovårdaren, som utför p-intervju samt ger info om p-piller mm och ger en läkartid för gynekologisk kontroll. Gratis p-piller fås för 3 månader, därefter kommer de till skolhv och man kollar upp hur de mår av sina p-piller, därefter får de recept för ett år i gången. Läkarundersökning sker vartannat år/vartannat år förnyas p-p hos hälsovårdare.

Det finns ingen sexualterapeut i vår kommun. Ungdomar kan diskutera sexualproblem med t ex skolhälsovårdare/hälsovårdare eller barnmorska. Psykologhjälp finns också.

Övriga ungdomar får vända sig till Närpes hvc/rådgivningen eller direkt till läkare på mottagningen vid Närpes Hvc. Huvudhälsovårdsstationen har preventivrådgivning. Telefon: (06) *2249 511, Telefontid: må-fre kl. 10.00-10.30

Korsnäs och Malax:

Elever som går i högstadiet/gymnasiet i Petalax kan vända sig till skolhälsovårdaren måndag-fredag tfn klo 8-8.30 06-3471618 eller 050-3214920. Du kan också komma in på öppna mottagningstimmen och beställa tid för preventivrådgivning eller om du har frågor kring sexuell hälsa.

Övriga kan beställa tid till respektive hälsostation/rådgivningsbyrå:
i Övermalax tfn: 050-5305248 klo 12.00-12.30.
i Bergö: måndag, onsdag, fredag tfn 3430131 klo 8-10.
i Petalax: måndag-fredag tfn 3470104 klo 8.00-8.30

Tidsbeställd preventivrådgivning i Korsnäs hälsogård, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs
Tel 3479 324 kl 8-8.30.

Korsholm

Skolelever i högstadierna och gymnasiet kan gå till skolhälsovårdarna i första hand.

Preventivrådgivning: Hälsovårdarens telefontid och tidsbeställning måndag-fredag kl. 9-10, tfn (06) 327 7418. Testa för könssjukdomar: Familjeplanering telefontid kl. 9-10, telefon: (06) 3277418

Vörå

Huvudhälsovårdscentralen i Oravais, Öurvägen 25, 66800 Oravais

Akutmottagning
Vardagar kl. 8-16 samt måndagar, onsdagar och söndagar kl. 16–19:
Hälsocentralen i Oravais
Öurvägen 25
Tfn (06) 385 2225

Nykarleby

Skolelever/studerande kan kontakta sin skolhälsovårdare. Preventivrådgivning vid respektive hälsostation, kolla hemsidan! Det brukar vara i samband med mödrarådgivningen.

Pedersöre

Skolelever/studerande kan kontakta sin skolhälsovårdare. Preventivrådgivning vid respektive hälsostation, kolla hemsidan! Det brukar vara i samband med mödrarådgivningen.

Jakobstad

Skolelever/studerande kan kontakta sin skolhälsovårdare. Preventivrådgivning vid respektive hälsostation, kolla hemsidan! Det brukar vara i samband med mödrarådgivningen.

Kronoby

Unga som går i högstadiet eller gymnasiet i Kronoby kan vända sig direkt till skolhälsovården för preventivmedel, mensproblem, testning för konssjukdomar och allt annat som har med den sidan av kroppen att göra. Både killar och tjejer kan vända sig till läkarmottagningen vid HVC också. Övriga tjejer söker sig till preventivmottagningen. Preventivmottagning: Telefon: 8343 311 mödrarådgivning och preventivrådgivning. På internet: www.kronoby.fi till vård och omsårg och vidare till Karlebys hemsidor. För mera "allvarliga problem": läkarmottagningen och vidare till MÖCS. De har sexualterapeut. Finns även familjeterapi 1 dag/vecka.
För preventivmedel: Först hälsovårdare som gör anamnes. Om allt ok och över 16 år får de gratisförpackning för 3 mån. Sen återkommer de till hälsovårdaren och om de vill fortsätta tas levervärden och klamydiatest och de får tid till läkare samt gratisförpackning för 3 mån till. Läkaren skriver sen ut ett recept som de fortsätter med. Alltså 6 mån gratis och under de 3 senare månaderna besöker de läkare.

Övriga tjänster

Förutom de kommunala tjänsterna, som skolhälsovården och preventivrådgivningen/familjeplaneringen vid HVC kan vissa studeranden höra till Studenthälsovården - om du studerar vid en läroanstalt som hör under studerandehälsovård så har du fått information om det från skolan.

Det finns även bland annat gynekologiska tjänster vid ett flertal privata hälsovåds- och socialvårdstjänster, till exempel Mehiläinen i Vasa, som man kan gå till som patient. Det kostar i snitt betydligt mer än den kommunala servicen, men då är väntetiden oftast mycket kortare och fler specialiserade tjänster kan erbjudas.

Sexualrådgivare finns på ett flertal ställen i Österbotten, men få har mottagning. Fråga vid din egen preventivrådgivning/familjeplanering efter närmsta sexualrådgivare.

På svenska finns i dagsläget (2015) endast en svenskspråkig sexualterapeut, Jan-Erik Nyberg. Han är anställd av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet så i första hand finns han till för dem som bor i Jakobstadsregionen ( Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre samt Vörå kommuner och församlingar har avtal med oss). Kommer man utan från det området behöver man en betalningsförbindelse från den egna kommunen eller församlingen