Barndomen påverkar

Barndomen påverkar

Det är väldigt mycket i ett kärleksförhållande som påverkas av hur vi själva hade det som barn och hur våra föräldrar behandlade varandra.

Det är inte bara sådant som kärleksspråket och könsrollerna (som vem som skötte klädtvättandet eller vem som "bestämde var skåpet ska stå") som vi eventuellt får med oss från barndomshemmet. En person som fick många kärleksfulla kramar, berömmande klappar och godnattpussar som barn har naturligt lättare att som vuxen ge sådana åt sin kärlekspartner.

Ett barn som blev sett, bra behandlat, uppskattat och uppmuntrat har som vuxen en bra grund till en modell för hur de själva kan behandla sin partner väl.

Men även fastän man skulle ha växt upp i en känslokall, ömhetstörstande, till och med våldsam familj, så betyder det inte att man inte skulle kunna lära sig hur man kan visa ömhet, omtanke och kärlek, både psykiskt och fysiskt. Det kanske kräver bara lite mer tid och ansträngning att försöka förstå sina egna känslor och behov och lära sig uttrycka dem - och så behövs det tålamod av partnern.

Vi kan alla förändra oss till det bättre, om vi bara vill det och inte förväntar oss att det ska gå över en natt.

Källor och mera att läsa