Att sätta ord på känslor

Att sätta ord på känslor

Det är inte alltid så lätt att veta vad det egentligen är man känner.

Många kan till och med sakna ord för känslorna - de känner något men de vet inte hur de ska beskriva det eller uttrycka det. Det är såväl en vanesak att kunna känna efter och sätta ord på känslorna som ett språk med egna termer som man behöver kunna.

"Känslospråket" är ett språk som man måste lära sig, devis redan från dagisåldern, och innan man har språket kanske man inte kan sätta fingret på vad det egentligen är man känner.

Att prata om det och försöka förklara brukar hjälpa långt, både för att den andra - som kanske känner en bra - kanske hittar de rätta orden och för att man kanske hittar orsaken till känslorna då. Partnern kan också försöka gissa! "Är du irriterad för att du är trött? Är du irriterad för att någon sagt något? Är du irriterad för att du känner dig obekväm med situationen?"

Ibland ser man saker mycket tydligare bara genom att försöka förklara dem för någon annan - vilket vi ofta märker i frågorna till Våga fråga! Kanske finns det också något den andra kan göra eller hjälpa till med, även om känslorna gäller jobbet, kompisar eller något annat som inte direkt beror på förhållandet.

Källor och läs mera