Se men inte röra

Se men inte röra

Också de som är i ett förhållande kan förälska sig i någon annan än sin egen partner. Det är normalt och inget man behöver bli skrämd av. Som vi redan tidigare nämnt, kan man ändå själv bestämma hur man förhåller sig till förälskelsen - människan kan inget åt att hon förälskat sig i någon, men hon kan själv bestämma om hon uppmärksammar känslorna eller om hon ignorerar dem.

Slumpmässiga förälskelser kan vara små glimtar i vardagen - om man tex har det jobbigt i skolan eller på arbetsplatsen, kan en oskyldig förälskelse pigga till och ge ny energi. Men om känslorna fördjupas kan det dock skapa konflikter och orsaka dåligt samvete och skuldkänslor. I sådana fall lönar det sig att diskutera om saken (och kanske den egna relationen) med sin partner.

Vem blir förälskad i en annan?

För att man skall förälska sig i en annan krävs det dock en viss "förälskelsefärdighet" - alltså att människan håller ögonen öppna för andra alternativ och andra kärlekar. Utan denna färdighet skulle förälskelsen vara som vilket som helst annat möte med en ny person. Självklart underlättar det förälskelsen om den andra parten visar intresse, men det är ingen förutsättning för att det ska ske.

Att man blir förälskad i en annan kan vara ett tecken på att det egna förhållandet är i en "svacka", det här händer speciellt i långvariga förhållanden där det är vanligt med vågrörelser - ibland är man på topp och förhållandet mår bra och ibland är det kämpigt och jobbigt. Att bli förälskad i en annan kan vara en bra påminnelse om att man kanske borde satsa mera på sin egen relation och känna efter hur man egentligen känner för sin partner.

Om man förälskar sig i någon annan betyder det ändå inte självklart att det skulle vara något fel på det egna parförhållandet - förälskelsen kan också ha att göra med personens egna känslor och förväntningar. Kan hända, att han längtar efter förändringar i livet och tror sig hitta dem genom den nya förälskelsen.

Orsakerna till förälskelsen kan alltså variera från person till person och också enligt livssituation. Men var och en väljer själv hur mycket de låter förälskelsen påverka det egna förhållandet - den kan vara helt oskyldig och obetydlig eller så kan den påverka relationen stort. När man förälskar sig i en annan är det alltid skäl att ta en titt i spegeln - en oskyldig flirt skadar ingen, men alla vet nog var gränsen till otrohet går när det gäller det egna förhållandet.