Misstänksamhet och svartsjuka

Misstänksamhet och svartsjuka

Alla är vi olika, så att en kan vara mer svartsjuk till naturen än en annan, men man kan ändå tala om normal och sjuklig svartsjuka. Normal svartsjuka är när de flesta av oss nog skulle hålla med om att det finns skäl till svartsjukan, som när partnern öppet flirtar med någon annan eller faktiskt har varit otrogen. Men om man ogrundat är misstänksam hela tiden, försöker övervaka eller bestämma över partnerns liv, försöker "äga" partnern och binda henne så tätt som möjligt till sig själv - då är svartsjukan sjuklig.

Till överdriven och ologisk svartsjuka kan det finnas flera orsaker.

  • En kan vara att den svartsjuka partnern är väldigt rädd för att bli övergiven och då handlar det om ett slags separationsångest. Det kan bero på tidigare erfarenheter, exempelvis från barndomen eller från tidigare kärleksförhållanden, men även på svag självkänsla. Om man inte tror att man är värd partnern, så kan man bli väldigt osäker på hans kärlek. Det kan leda till en ond cirkel där den ena kräver allt mer närhet och bekräftelse och den andra känner sig allt mer kvävd och drar sig undan.
  • Svartsjukan kan också bero på att man levt för tätt ihop. Till exempel att man tillbringat var endaste ledig minut tillsammans sedan den dag man blev ihop, struntat i sina egna kompisar och intressen och satsat så mycket på det gemensamma livet att man förlorat största delen av sina egna liv. Då kan det bli svårt att på nytt ge varandra lite frihet för att träffa kompisar, gå på kurs, kanske till och med ha kul utan partnern. Det finns många par där den ena är svartsjuk på att den andra har ett eget liv också.
  • Många är också rädda för att partnern ska hitta någon ny, hitta någon mer intressant eller till och med bli "tagen ifrån en". De kan bli svartsjuka bara för att flickvännen pratar med en manlig studiekamrat, inbillar sig att hon tittar efter en kille på gatan eller är övertygad om att ett hej åt en manlig arbetskompis egentligen är flirt. I grunden beror det ofta på rädsla att man själv inte är nog, inte är tillräckligt bra, inte duger - alltså på svag självkänsla.
  • Men det beror också på graden av förtroende och tillit i förhållandet. Svartsjuka är ofta också ett tecken på att paret inte lyckats bygga upp tillräckligt med förtroende och tillit tillsammans, för det är bådas ansvar att se till att båda ska kunna känna sig trygga och älskade.
Lösningen på svartsjuka-problemet är INTE att den ena går med på att bli övervakad och låter bli att göra sådant som partnern blir svartsjuk av.

Det gör bara att rädslan för att bli övergiven blir bara starkare, eftersom det signalerar att det verkligen skulle vara "farligt" att fara på fest med kompisarna eller liknande. Istället borde den anklagade parten försöka hålla sig lugn och tillsammans borde paret fundera på varför de inte lyckats skapa förtroendet och tilliten. Det är viktigt att kunna erkänna att man är svartsjuk och tala om det.

Om man inte kan lita på varandra så kommer det att bli väldigt tungt i längden och hela förhållandet kommer troligen att vittra sönder och dö ut.

Källor och mera att läsa