Är jag kille eller tjej?

Är jag kille eller tjej?

Med kön menas om en person är pojke, flicka eller annat.

Vid födseln antar föräldrarna att babyn har det kön som könsorganet visar dvs att den med snopp är kille och den med snippa är tjej. Det är vanligt att vi då också antar att en kille kommer att tycka mer om teknik och fotboll medan vi antar att en tjej kommer att gilla smink och hästar. Verkligheten är mycket mer brokig än så! Många tjejer gillar “killhobbies” och tvärtom.

Det händer också att en person som föds som kille med tiden märker att han känner sig som en tjej, eller tvärtom. Som vuxen eller äldre tonåring går det att äta medicin och ändra sig från man till kvinna eller från kvinna till man. Då vi går över, den oftast onödigt stränga gränsen mellan manligt och kvinnligt, kallar vi det för trans. Till transpersoner hör t.ex. transvestiter, transkönade, transgenders och queer.

Könsidentitet

Könsidentiteten är en av människans egenskaper. Vi kan känna oss väldigt kvinnliga en dag, manliga nästa dag eller så känner vi oss som pojke/flicka varje dag. Vi kan också känna oss som något mitt emellan eller som ingetdera. Du får vara precis den du är och att du är perfekt just som sådan, men ibland kan omgivningen ha svårt att förhålla sig till personer som inte passar in i “pojkigt” eller “flickigt”.

När borde jag veta säkert om jag är tjej eller kille eller något annat?

Det finns ingen regel om när du skall veta om du känner dig som tjej/kille eller manlig eller kvinnlig. Vanligt är att du kännt dig obekväm i en påtvingad tjejroll eller killroll redan som liten. Känslan kan bli tydligare ju äldre du blir. Alla barn som går över gränserna pojke/flicka blir inte transkönade som vuxna, men det händer. Tiden brukar visa om du är transkönad, interkönad, något mitt emellan eller eget kön. Din upplevelse av dig själv kan förändras med tiden men vanligast är att transpersoner förblir det tills transprocessen är avklarad och personen kan ändra i sitt kön i sitt pass från man till kvinna eller tvärtom. Det är väldigt få som ångrar sig då transprocessen är klar.

Vårt samhälle kan kallas för ett heteronormativt samhälle som antar att alla är heterosexuella och har det kön de är biologiskt födda med. I detta ingår också förväntningar på att tjejer är på ett visst sätt och killar på ett annat sätt, och dessa motsatser skall attraheras.

Hänger sexuell läggning ihop med trans?

Inte egentligen. Sexuell läggning handlar om vem du blir kär i och kåt på medan könsidentitet handlar om könstillhörighet dvs. om du känner dig som man, kvinna eller annat. En persons sexuella läggning ändras inte i en transprocess. Har en man biologiskt föts som kvinna, blivit kär i bara män kommer hon att fortsätta bli kär i män hela vägen. Visserligen kan sexualiteten förändras under livet men den påverkas inte direkt av den vård en transkönad får. Många blandar lätt ihop alla ord som hbtiq är en förkortning av, kanske just för att de förekommer i samma förkortningar och människorättsorganisationer ofta talar för alla gruppers rättgiheter.

Biologin ger riktlinjer för tjejers och killars utseende. Det kvinnliga och manliga könet ser olika ut men fungerar enligt samma princip. Då vi blir upphetsade sväller snoppen medan tjejens blygdläppar sväller sig större och känsligare. Mannen och kvinnan ses ofta som varandras motsatser men i verkligheten är vi mer lika än olika. Det är bra om vi inte antar något om varandra bara på basen av kön, och kommer ihåg att t.ex. tjejer och killar kan vara kompisar med varandra på samma sätt som en kille är kompis med kille eller en tjej är kompis med en tjej. Var och en har rätt att själva bestämma om han, hon eller hen väljer att ha för kön.

Vad är en transprocess?

Genom en transprocess får en man vård för att inför lagen och i samhället ses som man, om han är född med biologiskt kvinnligt kön. Om kvinnan är född som man blir hon genom processen däremot inför lagen kvinna dvs. får nytt socialskyddsignum och den medicinska vård som passar henne. Processerna anpassas enligt peronens behov. Om du vill veta mer om hur en transprocess går till kan du läsa på Regnbågsankans hemsida.

Alla vill eller kan inte leva upp till förväntningar om hur vi skall vara som pojke, flicka eller hur vi skall leva våra liv som vuxna. Även om släktingarna skulle förvänta sig att vi bildar familj i en viss ålder är det lika okej att inte göra det. I filmer är det oftast kvinnor som vill gifta sig, arrangera stora bröllop medan killarna vill åka ut på äventyr och busa. Du kan fundera på vilka egenskaper folk i din omgivning har. Hur många kvinnor känner du som lever upp till idealen och hur många män känner du som åker ut på äventyr hela tiden?