Åsikter, samhället och homofobi

Åsikter, samhället och homofobi

Jämfört med många andra länder är Finland ett tryggt land för hbtiq-personer. Lagen talar mot diskriminering på basen av sexuell läggning och lagen om hets mot folkgrupp kan fälla. Trots det förblir många brott fortfarande oanmälda, homofobi i skolor tas sällan på allvar, mobbing av hbtiq-barn och unga är vanligare och i synnerhet transpersoner tvingas anpassa sig efter omgivningens oförståelse. Våld riktat till sexuella minoriteter och könsminoriteter är inte något som sker bara i länder långt borta. Homofobi finns också i Finland varje dag. Det talas mycket om att respektera alla men trots allt är homofobi, som bottnar i intolerans, respektlöshet, maktutövande och okunskap om vad som är olagligt (till exempel förtal) vardag för många hbtiq-personer i Finland.

Om du möter homofobi ska du komma ihåg att felet inte finns i dig. Homofobi kan vara allt från elaka skämt om homosexuella eller transpersoner till slag och annan form av våld.

(Läs mera här om vad homofobi och homonegativitet kan bero på)

Exempel på former av våld:

Hot per mail, telefonsvarare, på nätet, i social media
Hot om våld: lyfta ett vapen, hota slå eller sparka
Misshandel som leder till smärta, skada eller sjukdom
Kasta föremål, knuffa, föra oljud eller annat hänsynslöst beteende
Sexuelt våld: våldtäckt, tafsa, föra in finger eller föremål med våld eller under hot, beröring, visa porr åt minderåriga, röra barn på ett sexuellt sätt

Exemple på olika form av trakasseri:

Sprida rykten, frysa ut
Ställa påträngande frågor om privatlivet
Kränkande klotter på någons husvägg
Föröska övertyga personen om att t.ex. homosexualitet är fel
Förhindra personen att leva ut sin läggning med hjälp av hot
Försvåra en elevs skolarbete
Försvåra en anställd att utföra sitt arbete eller att förkasta en arbetsansökan på basen något som är orelevant för tjänsten

Typiskt för homofoba handlingar och homofobiska brott är att gärningsmannen och offret har en relation som t.ex. elev och lärare, chef och anställd eller förälder och barn. Offren kan också väljas mer på måfå t.ex. så att någon vill utsätta alla som går i en pride parad för smärta. Typiska platser är allmän plats, i hemmet och på internet. Homofobi är ett sätt att utöva makt. Offret har alltid rätt att kalla en gärning för trakasseri även om utövaren påstår att det bara var ett skämt, misstag eller missförståelse.

Vad skall jag göra om jag blir utsatt för skämt, trakasserier, våld, hot och homofobi i allmänhet?

Prata med vuxen. Det kan vara någon i din familj, en lärare, skolläkaren eller någon kompis förälder.

Blir du trakasserad i skolan är det bra att prata med en lärare eller annan i skolan. Tror inte personen på dig, eller tar inte ditt ärende på allvar, skall du tala med någon annan. Blir du utsatt på din arbetsplats står Arbetarskyddsförvaltningen till tjänst

Anmäla till polisen. I brådskande fall ringer du nödnumret 112. Du kan också kontakta vilken polisinrättning som helst. Läs mer om brottsanmälan här.

Behöver du råd eller någon att bolla tankar med kontakta Regnbågsankans jourmail regnbagsjour@gmail.com eller ring 044-297 5476. På finska erbjuder Seta ett flertal olika stödformer, läs mer här.

Brotssofferjouren hjälper dig med frågor gällande brottsanmälan: tfn 0203 16116 må-ti kl 13-21 och ons-fre kl 17-21. Frågor kan också sändas på svenska genom Rikunet som är en personlig tjänst för brottsoffer, deras närmaste eller vittnen i brottsärenden. Rikunet är en konfidentiell och datasäker nättjänst där du kan ställa frågor anonymt.

Det är viktigt att du berättar varför du tror att du blivit utsatt för ett (hat)brott när du anmäler det till Polisen. Vittnen och bevismaterial är också betydelsefullt för utredningen. Det är alltid bäst att anmäla ett brott så fort som möjligt efter att det hänt.

 

Läs mera här om vad homofobi kan bero på.