Vad beror homofobi och homonegativitet på?

Vad beror homofobi och homonegativitet på?

Exakt vad homofobi beror på är svårt att veta men här följer några teorier:

Rädsla för allt som är annorlunda: De som växt upp med en trång syn på vad som är rätt och fel, vad som är manligt och kvinnligt eller vad som är meningen med livet kan känna ett hot från de/det som bryter mot normativa “regler”. De vill fortsätta tro på en föråldrad sanning och kan ha ett behov av att övertyga andra/trycka ner. Hårda regler och förbud kan ge känsla av trygghet och stabilitet. Många som t.ex. fått en moraliskt (homofob) sträng uppfostran är däremot öppna och nyfikna på allt som upplevs “nytt”, medan andra inte vet vad de skall säga, göra eller hur de skall förhålla sig till hbtiq. Normerna krockar. Vi har alla delar av detta i oss. Att lära känna nya människor, märka att de som upplevs “annorlunda” också kan vara dina vänner, ta reda på mer och byta ut agg mot nyfiken brukar dämpa rädsla för det som bryter dåliga normer.

 

  • Ideologi: Homofobi kan vara en del av en ideologi. Rasism och nazism innehåller oftast åsikter om att alla bör vara heterosexuella. Ibland förekommer homofobi inom religion och religösa skrifter tolkas förbjuda homorelationer, könsöverskridande könsuttryck och att hbtiq-information ges i skolor. Någons religion kan aldrig gå över Finlands lag som förbjuder våld och diskriminering. Hbtiq stöds av de mänskliga rättigheterna och att tvinga på någon annan sin ideologi genom hot, våld eller psykiskt våld är aldrig okej. Skolans läroplan innefattar att eleverna skall få saklig information om alla sexuella läggningar och könsuttryck.
  • Åsikter om “naturen”: Ibland hör vi påstånden som att hbtiq är fel eftersom det inte är naturligt. Även homosexuella kan få barn på olika sätt och är lika bra på att ta hand om sina barn som heterosexuella. Bland de djurarter som undersökts har alla visat tecken på ointresse för heteronorm. Djuren bryr sig inte om människors homofobi och de blir fritt intresserade av andra djur, även om det andra djuret är av samma kön. Att respektera och främja mångfald skapar trygghet och välmående. Hbtiq är lika vanligt i hela värden och är en viktig del av mänskligheten (och naturen).
  • Mobbing: Homofobi är en form av vuxenmobbing dvs. ett sätt för vuxna att förklara och rationalisera sitt behov av att få skada andra. Bland barn förekommer också skämt om homosexuella eller utfrysning på basen av sexuell läggning. Det är också fel och borde så fort som möjligt rådas bot på. Lärare måste ta sitt ansvar över gruppen och reda ut varför vissa elever känner ett behov av att skada andra. Ibland skriker elever ord som “bög” eller “homo” åt varandra utan att tänka efter. För en kan det kännas som ett skämt men eftersom många tar illa upp är det viktigt att låta bli.
  • Manligt/kvinnligt: Det är vanligt att könen ses som varandras motpoler och motsatser. Kvinnan antas vara vek och virrig medan mannen är tvärtom, och motpolerna anses därför dras till varandra. I verkligheten är vi mer lika varandra och våra könsorgan kan ofta bara spela en fysisk roll under eventuellt sex. Könsuttryck kan ha betydelse då vi flirtar men kan också vara väldigt oviktigt. De som låst sig i en snäv syn på att män kommer från en planet och kvinnor från en annan är ofta irriterad över att hbtiq-personer bryter deras åsikt.
  • Tankar om sex: Vissa kan i sin homofobi fundera mycket på andras sexliv, blanda ihop sina egna fantasier i sina stränga åsikter och genom sitt eget självhat börja hata andras (sex)liv. Det är att gå för långt. Tycker du att någon av dina egna fantasier är strängt “förbjuden”, du får ångest över den och hela tiden är rädd för att tänka på sex med t.ex. en person av samma kön kan detta beteende utmynna i homofobi. De som har många frågor om sex snurrande i sitt huvud borde leta upp någon att prata med och bolla sina tankar med.