Info och hjälp

Info och hjälp

Är tankarna du har skrämmande och skapar oro är det bra om du talar ut om dem med någon professionell t.ex. hos skolpsykologen, skolläkaren eller hos en psykolog på den lokala hälsoenheten. Känns det för svårt kan du försöka tänka positivt om alla dina egenskaper, leta information eller försöka hitta någon i din omgivning som du tror att kommer att lyssna på dig. Här följer några tips.
Regnbågsankan rfregnbagsankan web

Regnbågsankan är föreningen för hbtiq-personer (homo och bisexuella, transpersoner, interkönade och queer) i Svenskfinland. Du hittar en del info på vår sida www.regnbagsankan.fi men du kan också maila oss på regnbagsjour[at]gmail.com med frågor som berör kön och sexualitet.

Nu finns det en hbtiq-ungdomsgrupp också på Åland! Sedan tidigare finns verksamma grupper i Helsingfors, Raseborg, Jakobstad och Vasa. Är du intresserad av ungdomsverksamheten i Jakobstad kontakta minerva[at]regnbagsankan.fi och om du bor i Helsingforsregionen nicole.stambej[at]hel.fi.

Regnbågsankan arrangerar både evenemang för allmänheten som vår årliga regnbågsfestival Regnbågshelgen och mindre träffar och temakvällar för medlemmarna i föreningen. Vi finns till för att stöda, ge information, skapa genemanskap och upprätthålla en allmän diskussion. Vi besöker också regelbundet skolor i hela Svenskfinland.

Hjälp!

Sidan Hjälp! här på Decibel innehåller också många tips på vart man kan vända sig om man behöver tala med någon.

Länkar

seta.fi
På finska är det möjligt att få information via den nationella människorättsorganisationen Seta. Setas olika medlemsföreningar verkar lokalt i städer som Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Vasa. Läs mer om Setas stödtjänster här. Seta upprätthåller en lista på psykologer och experter som med hbtiq-perspektiv kan hjälpa alla.

transtukipiste.fi
Till Seta hör Transstödcentralen som fungerar som sakkunnig i frågor om könens mångfald. Transtukipiste erbjuder både gratis professionell samtalshjälp och kamratstöd på finska.

regnbagsfyren.wordpress.com
Ålands egen hbt-förening Regnbågsfyren verkar på svenska och arrangerar evenemang, träffar och besöker skolor. Föreningen finns på Kaptensgatan 18 i Mariehamn.

yhteys.org
Gemenskap / Yhteys är en öppen mötesplats för alla medlemmar i kristna kyrkor och samfund som tror att Jesu Kristi evangelium inbegriper också sexuella minoriteter, såsom homo- och bisexuella och transpersoner, som fullvärdiga människor och kristna. De har rätt att delta sådana som de är i församlingens liv och ämbetsutövning.

sateenkaariperheet.fi
Sateenkaariperheet - Regnbågsfamiljer ry är en egen förening för Finlands lesbo-, homo-, bi- och transföräldrar. Till föreningen hör barnfamiljer, familjer som har två kvinnor eller två män som föräldrar och andra familjer som aviker från heteronormen. Föreningens mål är också att stöda Finlands lesbo-, homo-, bi- och transfamiljer och de som planerar att skaffa familj eller att bli förmyndare. Regnbågsfamiljer ry representerar tanken att familjen skapas av kärlek, inte biologiska förhållanden. Föreningen vill vidga synen på familj och sprida saklig information on mångfaldiga barnfamiljernas vardag.

hot.fi
Hot ry är en förening som stöder idrottare (och deras träning) som hör till sexuella- eller könsminoriteter. Också idrottarnas vänner kan vara medlemmar. Organiserad verksamhet ordnas i Helsingfors och Tammerfors. På andra orter kan medlemmarna delta på läger, som ordnas på olika orter. Hot ry ordnar sina medlemmar olika träningsevenemang och -ställen, där alla kan vara sig själva. Föreningen bjuder på mycket varierande och mångsidigt idrottsverksamhet. (HOT ry. 2013.)

normer.fi
Bryt normen!-kampanjen är ett samarbetsprojekt mellan SETA rf, Finlandssvenska Skolungdomsförbund FSS och Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI. Tillsammans vill de väcka diskussion i skolor om jämlikhet och normer. Med hjälp av kampanjen kräver organisationerna normkritik som en utgångspunkt för utbildning. Normkritiken kan hjälpa att lära känna och ifrågasätta vardagliga fördomar om människor. Istället för att prata om vad det innebär att vara homosexuell, vill man prata om hur normerna som gäller sexuell läggning påverkar alla människor. Denna synvinkel har inte tagits fram tillräckligt bra i diskrimineringsdiskussionen som pågår i Finland. Att bryta normerna är ett sätt att direkt ta tag i diskrimineringen, vilket gynnar alla studeranden. (SETA ry 2013)

ranneliike.net
Ranneliike är en finskspråkig hbtiq-community med nyheter, bloggar, evenemangstips och diskussionsforum. Sverige har en motsvarande community på adress www.qx.se och många finlsndssvenskar använder t.ex. deras nordiska kontaktforum www.qruiser.com/ för att få kontakt med likasinnade.