Vad händer i kroppen vid allergi?

Vad händer i kroppen vid allergi?

Immunsystemet fungerar som kroppens försvarssystem mot de substanser och partiklar som finns i luften vi andas in, i maten vi äter och i de saker vi rör vid. Antikroppar cirkulerar i människans blodomlopp och finns i nästan alla kroppsvätskor. Dessa hjälper då till att fånga upp och bekämpa oönskade ”gäster”. Hos personer med allergi har immunsystemet hamnat i obalans och kroppen missuppfattar det man är allergisk mot som något skadligt, även fast det egentligen är helt ofarligt. Kroppens immunförsvar uppfattar vissa ämnen som om de vore farliga inkräktare även fast det inte är så. För att bli av med ”inkräktaren” sätter kroppen igång en inflammatorisk reaktion.

En antikropp som kallas immunoglobulin E eller IgE, spelar den största rollen hos människor med allergi. När ett allergen kommer in i kroppen hos en person som är allergisk sker en rad olika reaktioner och det produceras IgE-antikroppar mot ett visst ämne. Efter IgE-produktionen förflyttar sig dessa antikroppar till så kallade mastceller. Dessa finns det speciellt mycket av i näsan, ögonen, lungorna och i mag- och tarmtrakten. IgE-antikropparna fäster sig på mastcellernas yta och väntar på sitt särskilda allergen. Nästa
gång en allergisk person kommer i kontakt med det allergen som denne är allergisk emot, fångas allergenet upp. När detta sker öppnas mastcellen och inflammatoriska ämnen, till exempel histamin frigörs och sprids snabbt för att försvara kroppen mot vad den
uppfattar som skadligt. Histaminet utlöser symtom av en allergisk reaktion, såsom svullnad av vävnader, nysningar, rosslande, hosta och andra reaktioner. 

På denna sida finns en bild som visar hur det går till i kroppen då man får en allergisk reaktion http://www.phadia.com/sv/Allergy-diagnostics/Allergi--testning/Allergi--en-forklaring/

 

Man kan vara allergisk mot ett eller flera ämnen men varje typ av IgE reagerar endast mot en typ av allergen. Vid korsreaktioner påminner proteinerna i ämnena om varandra vilket gör att man reagerar mot till exempel både björkpollen och äpple.

Man reagerar inte på ett ämne den första gången man möter på det utan då produceras endast IgE-antikropparna. Det är först andra gången man kommer i kontakt med ämnet som man får en allergisk reaktion. Till exempel, första gången man äter äpple behöver man inte reagera, men nästa gång man äter kan man få allergiska symtom då kroppen har bildat IgE-antikroppar mot äpple.

Risken att utveckla allergi är ärftligt, om ingen av föräldrarna är allergiska är risken att man utvecklar allergi 15 %, om en förälder är allergisk är risken 20-30 %, om båda föräldrarna är allergiska men mot olika saker är risken 40 % och ifall båda föräldrarna har samma allergi är risken 70 %.