Symtom och behandling

Symtom och behandling

Vanliga symtom på allergi kan vara rinnsnuva, nästäppa, nysningar, klåda samt rinnande och kliande ögon. Snuvan är ofta vattning och klar. Annat kan vara att man får långa nysattacker med flera nysningar istället för enstaka. Långvarig trötthet kan också vara ett tecken på allergi.

Symtom från luftvägarna brukar vara heshet, tungt att andas, ihållande hosta och pipande andning. Magsmärtor, diarré, illamående, kräkningar och uppblåst mage är också vanliga symtom. På huden kan man få nässelutslag, klåda och eksem. Vid svår allergi kan man få anafylaxi, det vill säga en allergisk chock.

 

Man ska i så stor mån som möjligt undvika det man inte tål. Om man till exempel är allergisk mot äpple skall man undvika att äta det. Svårare är det om man är allergisk mot pälsdjur eller pollen som är luftburet. Då är det egentligen bara medicin som hjälper och att man ska försöka hållas inomhus de värsta pollendagarna eller undvika ställen där det finns mycket pälsdjur.

Ifall man har milda och/eller kortvariga besvär med allergi kan man börja med att använda receptfria antihistamintabletter från apoteket. Dessa kan hjälpa mot rinnsnuva, nysningar och besvär i ögonen men inte mot nästäppa.