Symtom och diagnostisering

Symtom och diagnostisering

Symtomen vid celiaki varierar mellan olika personer, vissa personer mår väldigt dåligt, medan andra endast har vaga symtom. Det finns också de personer som inte alls märker av sin celiaki. Vanligaste symtomen vid celiaki är diarréer, förstoppning, gaser och bubblig mage, trötthet och nedstämdhet, anemi, aptitlöshet, viktnedgång, blåsor i munnen och på huden, kräkningar och illamående samt att man kan ha svårt att få barn. Hos barn är hämmad tillväxt ett vanligt tecken. Hos ungdomar kan det vara att man kommer sent in i puberteten. Vilka symtom man har och hur kraftiga de är skiljer sig från person till person och symtomen kan ändras med åldern.

Diagnosen ställs med ett blodprov och tunntarmsbiopsi som man tar genom gastroskopi, då man tar en provbit av tunntarmen. Ifall blodprovet är positivt går man vidare och gör en tunntarmsbiopsi, men ifall blodprovet är negativt gör man oftast ingen tunntarmsbiopsi. Det är viktigt att man fortsätter att äta gluten ända fram tills all provtagning är klar, om man börjar äta glutenfritt innan läker tarmen succesivt och resultatet kan då bli otillförlitligt. Den genomsnittliga tiden från första symtom till diagnos är ungefär 10 år.