Astma

Astma

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att musklerna runt luftrören lättare drar ihop sig och slemhinnan i luftrören svullnar. Vilket gör att luftflödet till lungorna minskar och begränsas. Oftast debuterar astman redan i barndomen, men personer i alla åldrar kan drabbas. Astma kan delas in i två delar; allergisk och icke-allergisk astma. Hos barn och unga är allergisk astma vanligare, medan det hos vuxna är vanligare med icke-allergisk astma.

Hosta och andnöd är de vanligaste symtomen på ett astmaanfall. Även slembildning, pipande ljud i bröstet och besvär i näsa och bihålor är vanliga symtom.

Allergisk astma utlöses om man kommer i kontakt med sådant som man är överkänslig mot, då vanligtvis pollen, pälsdjur eller kvalster. Kroppens antikroppar sätter då igång en allergisk reaktion i form av astma.

Icke-allergisk astma kan utlösas av luftvägsinfektioner (oftast virus), kall luft, vissa läkemedel, irriterande ämnen som parfym, tobaksrök, avgaser och fysisk ansträngning.