Inte ok beteende på nätet

Inte ok beteende på nätet

På nätet kan det vara "lättare" att skriva elakt åt/om någon, man behöver ju inte möta personen ifråga face 2 face.

MEN!

Man ska komma ihåg att det kan göra tusen gånger mer ont och framförallt under en mycket längre tid om man skriver något på WhatsApp eller Facebook, orden finns kvar för evigt och kan slita sönder mottagarens inre då han/hon kan läsa det hur många gånger som helst. Om man sagt något dumt åt någon i korridoren i skolan så kan mottagaren kanske glömma det efter en tid, eller åtminstone tänka att det kanske inte var så illa. Ibland kanske man inte menade det elakt, men eftersom man inte får med röstläge, ansiktsuttryck och sånt när man använder olika former av sociala medier så kan det man skriver lätt missförstås av mottagaren. Det lönar sig alltid att först tänka efter innan man skickar något. Man bestämmer också själv hurudan stämning man vill bidra till på Instagram. Om man själv skriver taskiga kommentarer till andra så gör man ju inte personen i fråga glad precis. Men om man istället skriver positiva kommentarer så gör man både sina medmänniskor glada och bidrar till att skapa en positiv stämning. Som användare av en sida kan man alltid vara med och påverka innehållet. Man kan alltid välja bort sidor med kränkande bilder och text. Eller sidor där personerna bakom inte gör något åt elaka inlägg. På alla seriösa sidor finns det alltid möjlighet att anmäla om man själv blir utsatt för någon kränkning eller liknande eller om man ser att någon annan blir det.