Barnskydd

Barnskydd

Om du är orolig över dig själv, någon kompis eller om du ser att något barn blir utsatt för något som inte verkar riktigt som det ska kan du göra en barnskyddsanmälan. Det innebär att du kontaktar socialen i din kommun och berättar över din oro, de handleder dig sedan i hur du ska genomföra barnskyddsanmälan. Man gör både en polisanmälan och en barnskyddsanmälan, via telefon eller e-post. Vid andra tider än kontorstid gör man anmälan till socialjouren.

När man gjort en barnskyddsanmälan görs först en bedömning om behovet av barnskydd finns. Man gör en utredning genom att arbeta i nära kontakt med familjen och de personer som berörs av barnskyddsanmälan. Tillsammans med socialarbetarna åker barnet, föräldrarna och andra nära berörda på flera träffar som kan ske hemma hos familjen eller på socialbyrån. Träffarna ser olika ut, på vissa träffar är det endast barnet och socialarbetarna som närvarar medan på andra så är hela familjen med. Socialarbetarna sammanfattar allting de fått fram under träffarna och gör ett beslut där allas önskningar beaktas. Om socialen beslutar att behovet av barnskydd finns kommer dom att hjälpa familjen på bästa möjliga sätt. När socialen jobbar med en familj i barnskyddet är målet att barnet och familjen får hjälp och stöd så att de ska kunna bo ihop och må bra. Man strävar till att barnet ska kunna vara kvar hos sina föräldrar.

Vad kan ligga till grund för en barnskyddsanmälan?

• Barnets eller föräldrarnas egen oro över en problemsituation de befinner sig i.
• Personal inom socialvården anser att behov av barnskydd kan finnas.
• Socialvården har på annat sätt fått in information om att behovet av barnskydd kan finnas.

Vad innebär en utredning av behov av barnskydd?

• Det första som görs är en träff med barnet, familjen och den person som gjort anmälan. Här diskuterar man kring barnskyddsanmälan. Personen som har anmält får berätta varför hen känner oro för barnet.
• Efter den första träffen följer en rad flera träffar där föräldrarna och barnet deltar både enskilt och tillsammans.
• Tillsammans med föräldrarna och barnet tar socialarbetarna reda på om det finns andra nära personer som borde ta del av utredningen.
• Efter alla träffar gör socialarbetarna en sammanställning över allt och bedömer om behovet av barnskydd finns.
• Från att barnskyddsanmälan kommit in tills beslutet om barnskydd tas får det ta högst 3 månader.
• Om socialarbetarna bedömt att behov av barnskydd finns gör dom tillsammans med familjen upp en klientplan där det framkommer information som vilken slags hjälp och stöd familjen kommer att få.

Under utredningen lägger socialarbetarna mycket vikt på att lyssna på alla parter. Man lyssnar på barnets åsikter, önskningar och känslor. Man lyssnar på föräldrarnas tankar kring barnets behov och föräldraskapet. Andra viktiga närstående personer hörs också vid en utredning.

Hur ska du göra om du misstänker att något inte är som det ska?

Om en kompis börjar berätta om något hen varit med om som du tycker att verkar röra sig om något olagligt finns det några saker du ska komma ihåg:
• Håll dig lugn, jaga inte upp dig över det som hen berättar, försök koncentrera dig på att lyssna
• Fråga så lite som möjligt och bara neutrala frågor som tex, kan du berätta mer om det där, vad menas med X, Hur menar du att han/hon slog, vad hände sen ( om man börjar fråga ut en person som just varit med om något hemskt så kan man i misstag föra in nya och helt andra saker i händelseförloppet och då kan den som berättar blir osäker på hur det egentligen gick till och vad det riktigt var som hände)
• Skriv upp allt som hen berättar och exakt med hens ord och uttryck, innan du börjar berätta åt någon annan, skriv också upp vad du sagt och frågat. Det är alltid bäst att ha allt svart på vitt.
• Du behöver inte veta om det är ett brott, det räcker att du misstänker det. Det är sen polisens uppgift att ta reda på om ett brott har skett.
• Man ska inte diskutera varken sina misstankar eller att man ska göra en barnskyddsanmälan med den det gäller. Polisen säger när den det rör ska få informationen.
• Man kan göra en barnskyddsanmälan anonymt men då ska man inte säga sitt namn när man gör anmälan. Om man sagt sitt namn kan socialen berätta för den det gäller vem som gjort anmälan.

Vad gör polisen?

• När man har gjort en barnskyddsanmälan görs en sk. Förundersökning/utredning som ibland kan leda till åtalsprövning och rättegång.
• Polisen intervjuar vittnet som har information om vad som hänt, kan vara du eller den som det gäller.
• Som vittne måste man berätta allt man vet, då är det bra att ha det man skrivit upp :) Polisen burkar också kunna ställa några frågor som man ska svara på.

Vid akuta eller mycket brådskande fall ska man kontakta polisen på telefon:
050 4562728 eller 06 4246190

Här nedan lägger vi en länk där du hittar en blankett du kan fylla i vid anmälan av barnskydd.
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/lomakkeet/blanketter-for-barnskyddet

Barnskyddet är inget farligt eller hemskt som många tror idag. Man behöver inte vara den ”perfekta” familjen om det ens finns någon sådan. Man behöver inte vara bäst, bara tillräckligt bra!