Förändringarna

Förändringarna

Den största förändringen en skilsmässa för med sig är att från och med den stunden kommer man aldrig mer att bo med båda föräldrarna samtidigt. En av dem som är de allra viktigaste personerna i ens liv kommer alltid att vara frånvarande och när en familj splittras är det någonting som går förlorat för alltid. Och det gör ont, det är en sorg i sig. Det är inte heller ovanligt att det för en själv känns som att man blir bortvald eller övergiven, när en förälder flyttar. Barnet är en del av familjen och familjen är en del av barnet!!!

Ibland bär man på en ständig längtan efter den frånvarande föräldern och då längtar man kanske inte bara efter att träffas utan också efter att få mer känslomässig kontakt med den föräldern. Ibland kanske det blir så att man har dåligt samvete hos vilken förälder man än är, eftersom det kanske känns bättre att vara med den ena och då får man dåligt samvete för den andra förälderns skull. Ibland blir man ledsen eller bekymrad över hur man ska kunna fortsätta hålla kontakten inte bara till föräldern men också till mor- eller farföräldrar och andra släktingar.

Det praktiska

I tomrummet mellan föräldrarna ställs man dessutom inför att göra val och fatta beslut i frågor man inte tidigare behövt ta ställning till: Vem ska jag bo hos? Vem ska jag fira jul med? Var ska jag vara på sommarlovet? Och hur man än väljer så finns känslan kvar av att man väljer bort någon eller något! Man kan få dåligt samvete för hur man än väljer och man kan lätt börja ta ansvar för att ena föräldern inte ska börja må dåligt och dessutom försöka visa sig så stark som möjligt inför föräldrarna, fastän man egentligen gråter inuti.

Många gånger upplever barn och ungdomar att de har väldigt litet att säga till om när det gäller just boendesituationen. Och att alla beslut fattas så fort att man inte ens hinner med, eller känner att man fått vara med och diskutera saken. Är man över 12 år ska man enligt Finlands lag ”höras” i alla de frågor som berör en själv. Ibland är man rädd att någon av föräldrarna ska bli ledsen eller arg och besviken om man säger precis vad man själv önskar och tänker. Att ha två hem kan upplevas både jobbigt och obekvämt och det kan ta lång tid innan man kan se några fördelar av det. Två eller flera ”hem” kan vara en tillgång och en bonus men det kan även göra känslan av tillhörighet mer osäker. Ibland kan det kännas som att man inte ens har något eget hem utan det är ”mammas hem” eller ”pappas hem”.

Fortsatta problem

Ibland fortsätter föräldrarna bråka med varandra också efter skilsmässan. I vissa fall kan bråken bli ännu värre än vad de var innan skilsmässan. Konflikterna brukar handla om boendet, ekonomin eller om föräldrarnas nya relationer. Man kan tvingas lyssna på skitsnack om den andra föräldern eller bli utsedd till budbärare mellan föräldrar som inte kan kommunicera med varandra. För alla barn i en familj är bråk och konflikter mellan föräldrarna jättejobbiga, egentligen oberoende om föräldrarna lever ihop eller är skilda. Man börjar känna sig otrygg då vuxna bråkar eller talar illa om varandra och det kan vara jättesvårt att hålla sig utanför, att inte dras in i de vuxnas karusell av konflikter och bråk.

Att bli en del av bråken sårar, gör en ledsen och förtvivlad och skapar lätt känslor av maktlöshet.

Tankar kring ekonomin kan dessutom väcka rädsla och osäkerhet. Saker som förut var en självklarhet kanske inte längre är möjliga eftersom föräldrarna har skilda ekonomier och helt enkelt inte samma möjligheter att bidra längre. Och dessutom är det vanligt att skilda föräldrar bråkar om vem som ska betala vad när det gäller de gemensamma barnen.