Förklaringarna / orsaken

Förklaringarna / orsaken

Vad man som barn i en skilsmässofamilj ofta önskar är att få EN FÖRKLARING till orsaken till skilsmässan.

Man vill veta skälet till beslutet och man vill ju inte heller behöva känna någon skuld eller något ansvar för beslutet. Det är mycket vanligt att man som barn eller tonåring i en separation börjar bära ansvaret själv, tro att det är man själv som på något sätt orsakat problemen eller att man själv på något sätt orsakat skilsmässan.

Är man riktigt liten så är det ännu mer troligt att man skuldbelägger sig själv, eftersom barn ännu har en omogen slutledningsförmåga och strukturerar och ordnar sin värld till stor del utgående från sig själv.

Ju mer information och bra förklaringar man får desto mindre blir risken för att man börjar låta sin egen fantasi skapa de förklaringar man hela tiden längtar efter.

Så det är jätteviktigt att komma ihåg att en skilsmässa är de vuxnas beslut och att barnen inte har orsakat den. Och viktigt att man kan få förklaringar enligt sin egen ålder och mognad, för man ska ju inte heller behöva bära ”för mycket” information. För att man ska kunna hantera en skilsmässa behöver man förstå vad som händer och varför. Samtidigt kan förklaringarna och skilsmässans orsaker väcka starka känslor och det kan vara jättesvårt att förstå de vuxnas beslut. För ett barn eller en tonåring kan det vara svårt att förstå att en av föräldrarna väljer att lämna familjen, på grund av att han/hon träffat någon annan och det är lätt att man börjar fundera på varför den egna familjen, inklusive en själv, inte duger längre.