Framtiden

Framtiden

Så småningom blir skilsmässan och det nya livet en del av vardagen men många gånger är det speciellt kring högtider eller speciella dagar som man alltid firat tillsammans med ursprungsfamiljen som de svåra stunderna kommer. Till exempel när man firar jul med bara en förälder, eller när föräldrarna har svårt att samsas på skolavslutningar, konfirmationer eller födelsedagar. Gamla, jobbiga känslor kan också komma tillbaka i nya situationer, exempelvis då ens förälder bråkar med en ny partner. Det kan väcka minnen kring skilsmässan till liv och kan vara svåra att förstå sig på och handskas med, eftersom människorna som bråkar inte är desamma men känslorna är desamma, lika starka och kanske skrämmande.

”Som det var förr...”

För de allra flesta skilsmässobarn finns förhoppningen om att föräldrarna ska flytta ihop igen kvar, speciellt i början av en skilsmässoprocess men ibland till och med väldigt länge. Det tar helt enkelt så olika lång tid för barnen och tonåringarna att vänja sig vid skilsmässan. Och det kan även bli så att man som barn eller tonåring blir jättebråkig, bara därför att man då hoppas på att föräldern eller föräldrarna ska strunta i sina egna problem då och ge allt för att deras barn ska må bättre och bli tillsammans igen. Eller så kan man bli en ”duktig flicka” eller ”duktig pojke” med den omedvetna tanken bakom att ”om jag bara är riktigt duktig så kommer mina föräldrar att bli tillsammans igen”. Ett barns eller en tonårings önskan om att återförena familjen är egentligen en helt naturlig strävan att göra sig hel igen, genom att göra familjen hel!

När eller om föräldrarna går in i nya relationer kan man som barn eller tonåring känna sig väldigt övergiven. Förälderns nya relation börjar kännas som en konkurrent och det kan också kännas konstigt att uppleva sina föräldrars förälskelser och kärleksprat. Ibland kan det att föräldrarna hittar en ny partner upplevas som en lättnad, det kan kännas fint att se att föräldern inte är ensam längre och han/hon börjar kanske må bättre.

Kanske innebär också det att en eller båda föräldrarna har en ny partner att man själv får en helt ny styvfamilj, nya styvsyskon. Mitt i allt ska man dela sitt liv med helt nya människor som man inte ännu känner och som man inte har valt. Det är också en stor omställning och det tar tid att vänja sig. För många barn och tonåringar känns det ofta som att det går alltför fort, plötsligt har man en helt annan familj än den man brukade ha och dessutom har man inte haft så mycket att säga till om heller, vilket kan skapa frustration och göra sorgen över skilsmässan ännu större.

Kanske bär man sedan alltid med sig en liten sorg över sina föräldrars skilsmässa, fastän man själv blir vuxen.

Kanske gör en skilsmässa också att barn eller unga tvingas bli vuxna alltför snabbt, mycket snabbare än hur det skulle varit annars, utan skilsmässan. I och med en skilsmässa (eller också andra allvarliga kriser eller händelser i familjen, exempelvis när någon blir sjuk eller dör) flyttas föräldrarnas fokus bort från barnen och ungdomarna och då kan det hända att det också påverkar ens självkänsla och självbild. När man upplever att föräldrarnas uppmärksamhet minskar är det lätt hänt att man som barn eller ungdom känner att man inte är lika viktig längre.

Kärleken – håller den?

En skilsmässa kan också påverka ens tillit och tankar kring kärlek och relationer. Som barn eller tonåring kan man ju undra om det är möjligt att föräldrarnas kärlek till barnen också tar slut, eftersom kärleken dem emellan har gjort det? Och så kan man börja fundera på hur mycket kan man lita på människors kärlek egentligen? Skilsmässobarn har ju fått en ”tillitsskada” så hur bygger man den egna tilliten till andra människor och till deras kärlek. Kanske man blir ”bränd” av det som hänt i den egna familjen och själv börjar dra sig undan kärleksrelationer och nära förhållanden, bara för att skydda sig från det som ju faktiskt kan hända?

Forskning finns på att föräldrars skilsmässa i barndomen INTE gör att man börjar må fysiskt eller psykiskt dåligt som ung vuxen!

Och det finns positiva aspekter av att gå igenom den utmaning som en skilsmässa är. Till exempel får man tidigare pröva på att stå på egna ben, vilket ökar självtilliten och minskar beroendet av föräldrarna. Vilket är en fas alla ska gå igenom i och med att man så småningom blir vuxen... men när det gör ont så gör det ont och då behöver det finnas bra stöd och hjälp att komma vidare.

Det finns inga regler för skilsmässor. Det finns inga steg att följa utan varje skilsmässa är en unik situation, med unika människor, vuxna, barn, tonåringar inblandade. Som alla har sin unika position och plats på jorden. En skilsmässa blir inte lättare av att den döms på sätt eller annat. Enda som underlättar är kanske att handskas med det som är just idag, att våga berätta om när det inte känns bra utan att vara rädd för att såra någon annan. Att ha en öppen och ärlig kommunikation och att inte skuldbelägga varandra. Människor fattar beslut och gör alltid de som de tror är det bästa för stunden. Även en skilsmässa kan vara det alternativet ibland.