Vad kan jag göra för att förhindra mobbning

Vad kan jag göra för att förhindra mobbning

Alla kan göra något för att förhindra mobbning! Det handlar om hurudan man är som person och hur man beter sig - i sin familj, bland vänner, på skolan, på träningarna, Internet eller bland okända. Redan små saker gör stor skillnad, så redan genom att själv vara en kompis som ser, lyssnar och bryr sig om kan man ha en inverkan. Kom ihåg att bara ett litet "Hej" kan lätta på livet för någon.

Barn och unga behöver inte lösa mobbning – ansvaret ligger alltid hos vuxna. Däremot har man som ung oftast bättre koll än vuxna på vad som händer i klassen eller på skolan och på fritiden. Vuxna behöver hjälp att upptäcka mobbning. Dessutom betyder det hur mycket som helst för den som blir mobbad att bli sedd av någon i sin egen ålder.

Det finns vissa saker som du kan tänka på så att mobbning inte uppstår i din klass:

Visa att det är beteendet det är fel på - inte personen!

Tänk på att även en mobbare kan vara osäker och må dåligt. Mobbaren vill och behöver just som alla andra människor också bli sedd och hörd. Med andra ord kan det faktiskt hjälpa att vara snäll och trevlig även mot mobbaren – så le, hälsa eller prata också med mobbaren! Samtidigt ska du självklart tydligt säga att man du inte tycker att det är okej med mobbning. Visa att det är beteendet och inte personen själv som det är fel på!

Skapa god stämning!

En viktig del till att mobbning inte ska uppstå är stämningen i gruppen. Är det roligt att gå i er klass eller på träningarna? Tror du att det är så för alla? Får alla vara med eller finns det någon som alltid lämnar utanför? Finns det grupper i er klass och är det vanligt med skitsnack, hårda ord och taskiga skämt?

Om det är så är det viktigt att göra något åt saken. Prata med de vuxna i klassen/föreningen om hur ni har det och arbeta tillsammans för att istället skapa en god sammanhållning och vi-känsla. Det enklaste sättet brukar vara göra roliga saker tillsammans. Ni kan till exempel göra samarbetsövningar, roliga lekar eller ordna en fest, pik-nik eller liknande. Det viktigaste är att alla är med och känner sig delaktiga. I en grupp där alla känner varandra är man oftast trygg och inte lika rädd för olikheter.

Ta alla i beaktande!

Man behöver inte alltid tycka om eller vara bästa vän med alla, men man ska alltid behandla varandra med respekt. Det här betyder att man inte ska vara elak mot varandra eller vilja avsiktligen varandra illa.

Sprid inte rykten eller skvallra!

Elaka rykten och skvaller hör ofta ihop med mobbning. Om du får höra rykten eller skvaller är det bättre att inte sprida det vidare.

Det viktigaste är ATT man gör något - inte hur man gör det!

Hur man säger ifrån beror på personen och situationen, alltså vem man är och vad som händer. Om ens kompisar pratar skit kanske man själv kan säga ifrån men om man ser att någon blir slagen är det bättre att hämta en vuxen på plats. Det viktigaste är att göra något. En mobbningssituation löser sig sällan av sig själv. Om du gör något har du möjlighet att förändra en annan människas liv.

Tänk på

att inte gå och bära på andras problem så att du själv mår dåligt. Prata med en vuxen! Kom ihåg att det är de vuxnas ansvar att jobba med mobbning. Om du märker att någon blir mobbad och du inte vet vad du ska göra så ska du prata med en vuxen person som du litar på.