Vad, vem, varför?

Vad, vem, varför?

Vad är mobbning?

  • Det är mobbning om någon upprepade gånger avsiktligt och medvetet behandlas illa av människor i runt en.
  • Den som blir mobbad börjar må sämre och sämre eftersom mobbning inte handlar om att bråka med någon en gång, utan flera gånger. Man ska komma ihåg att fastän det inte handlar om upprepade gånger och inte kallas mobbning, ska man ändå inte reta eller bråka med någon annan. Man kan bli lika ledsen av en gång som av många gånger.
  • Det är inte bara ett bråk om den som blir utsatt inte har någon möjlighet att bråka tillbaka. Då är det mobbning. Då man bråkar har är de som är inblandade med på samma villkor och man beter sig dåligt tillbaka. Samma sak gäller med skämt, då man skämtar med någon ska den andra inblandade kunna säga något tillbaka.
  • Det kan också handla om misshandel om någon blir slagen, diskrimingering eller trakasserier om någon blir utsatt på grund av exempelvis kön, hudfärg eller sexuell handling.
  • Fastän det inte handlar om mobbning ska det alltid tas på allvar, ingen ska behöva känna sig ledsen och bli utsatt!
  • Det finns olika sätt att mobba någon, några exempel är att viska om någon, knuffa någon, ropa efter någon och skratta åt någon. Det kan också vara mobbning om man trakasserar någon via sms eller via Internet. På Decibels sida om nätmobbning kan man läsa mer om vad det är.

Mobbning är att upprepade gånger och med avsikt kränka en annan person för att göra den andra illa så att den blir ledsen, sårad eller känner sig mindre värd. Mobbning kan vara slag, sparkar och knuffar men det kan också vara att säga elaka saker eller visa fula miner. Att bli mobbad kan också handla om att bli utfryst, att lämnas ensam eller att bli behandlad som luft. På nätet kan mobbning och kränkningar vara att skriva fula kommentarer till bilder och inlägg, att sprida lögner eller att utesluta någon från en gruppchatt eller att behandla någon illa.

Mobbning som sker utanför nätet, den så kallade traditionella mobbningen, kännetecknas av en obalans i maktförhållandet, där förövaren har ett övergrepp på grund av till exempel ålder eller av psykiska eller fysiska egenskaper. Man kan säga att mobbning är ett systematiskt utnyttjande av makt. Då det gäller mobbning på nätet behöver det inte finnas en maktobalans mellan individerna, däremot kan möjligheten att vara anonym utgöra ett redskap för att utöva makt över en annan. Även det faktum att man inte vet hur många som sett ett inlägg eller om man inte kan stoppa eller ta bort ett inlägg kan leda till att man känner sig maktlös.

Mobbning via nätet kan, så som traditionell mobbning, vara återkommande och förövaren den samma/de samma. Däremot kan det också vara endast en kommentar eller ett inlägg som sätter igång ett förlopp av kränkningar, utförda av ett flertal personer som inte ens behöver vara bekanta med offret. Det blir en så kallad ”snöbollseffekt” som kan vara väldigt svår att stoppa. Ur offrets perspektiv är det mängden kränkningar och hur grova de är som avgör hur utsatt hen är och känner sig.

Varför mobbar någon?

Det är svårt att säga varför någon blir mobbare. Det kan bero på flera olika saker. En vanlig orsak är att det är dålig stämning i en grupp, till exempel i en klass i skolan. Stämningen blir ännu sämre av mobbningen och det påverkar till slut hela gruppen.
Mobbning kan också bero på att någon med sämre självförtroende eller som är rädd för att själv bli utsatt går på andra innan någon hinner börja reta dem. Det kan också bero på att de vuxna i omgivningen inte kan hantera situationen eller inte har visat hur man ska bete sig eller så kan en person som mår dåligt ta ut sina känslor genom att mobba andra.
Om du blir mobbad

Den som blir mobbad får ofta lågt självförtroende och börjar söka orsaken till mobbningen hos sig själv.
"Vad gör jag för fel? Hur ska jag göra så att de ska acceptera mig? Varför ser jag ut såhär, det skulle vara mycket lättare om jag såg annorlunda ut."

Felet ligger aldrig hos den som blir mobbad, man ska kunna vara den man är utan att bli mobbad och man ska inte behöva ändra sig.

Mobbningen beror ofta inte på den som blir mobbads egenskaper, utseende eller intressen utan det är den som mobbar som mår dåligt eller har problem och tar ut det på någon annan.

Den som är mobbad avgör själv vad som känns fel och man ska aldrig ”skylla sig själv” för att man blir mobbad, det är inte ens fel. Det är lag på att skolan ska skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier.

Om du blir mobbad ska du berätta om mobbningen för någon, till exempel dina föräldrar, en lärare, en hälsovårdare eller kuratorn. Innan man tar steget och berättar för en vuxen kan det vara lättare att ta upp det med en kompis eller någon annan du litar på. En kompis eller någon annan du har förtroende för är ett bra stöd då man ska berätta och stå upp mot mobbaren. Alla skolor har en antimobbningsgrupp eller ett elevvårdsteam som man kan prata med och som ska se till att mobbningen slutar. På Folkhälsans hemsida finns en lista på saker man ska tänka på om man blir mobbad:

Säg ifrån, också om det är jättesvårt! På det sättet visar du både för dig själv och för andra att du inte accepterar att bli behandlad på det sättet! Dessutom är det svårare att vara elak mot någon som står på sig och säger ifrån.Försök att umgås med sådana personer som du litar på och har förtroende för, oavsett om det är kompisar, syskon, mormor eller dina föräldrar.Har du en hobby eller skulle du vilja ha en? Försök hitta ett fritidsintresse utanför skolan, så får du kanske nya vänner där! Samtidigt mår du bra av att göra något som du tycker om.Kom ihåg att du är värdefull precis som du är och att ALLA har rätt till att känna sig trygga och må bra i skolan!