Brott och brottsprocessen

Brott och brottsprocessen

Nu som då får vi frågor exempelvis om mopedtrimning, ID-förfalskning eller snatteri till Våga fråga. I det här paketet berättar vi därför bland annat om vad som räknas som brott och vilka brottsrubriceringarna är. Vi har även tagit med sådan information som är nyttig att ha om man blivit utsatt för ett brott.

RIKUDet här temat har vi gjort tillsammans med både Polisen och Brottsofferjouren (Rikosuhripäivistys RIKU). Brottsofferjourens uppgift är att stärka brottsoffrets, dennes anhörigas och eventuella vittnens position genom att erbjuda stödtjänster och påverka på samhällsnivå. Brottsofferjourens telefonnummer är 116 006 och dit kan vem som helst ringa (på finska) må-ti kl 13–21 och ons-fre kl 17–21, och på svenska på onsdagar kl. 13-17.  Du kan även diskutera och be om råd via RIKUchatten, som är öppen på tisdagar kl 17-19 på adressen www.riku.fi/nuoret. De torde ha svenskspråkig personal också, så be om att få tala/chatta med någon på svenska om du vill.

Du kan naturligtvis också fråga Decibel genom Våga fråga! och då svarar antingen ungdomsinformatörerna eller våra experter, till exempel nätpoliserna eller socialarbetare.

Hälsar ungdomsinformatörerna Jenny, Liselott och Sanna samt sexualrådgivaren-hälsovårdaren Tessi